.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 10


ข้อที่ 10.


เมื่อ a และ b เป็นจำนวนนับ

               

(ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , 9 ธค. 2560)


   1. 97

   2. 98

   3. 99

   4. 100

 

Q : ข้อสอบแบบนี้ ไม่มีอะไรมากนะคะ เราก็แทนค่าตามที่โจทย์บอก ก็ได้คำตอบแล้ว

     ชั้นขอลงมือทำเลยนะคะ

A : เชิญเลยครับ (ยิ้ม)

Q : คำตอบข้อที่ 1. เป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมคะ

A : ถูกต้องเลยครับ ข้อสอบแบบนี้จะต้องคิดเป็นขั้นเป็นตอน และที่สำคัญต้องคำนวณแม่นๆ นะครับ