.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 13


ข้อ 13.


กำหนดให้ 

   


แล้วในรูปที่ 79 มีรูป 6 เหลี่ยม ตรงกับข้อใด (ข้อสอบ pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนสตรีวิทยา , 20 มกราคม 2561)

1. 3,081 รูป

2. 3,160 รูป

3. 6,162 รูป

4. 6,320 รูป


Q : ก็ดูเหมือนไม่ยากนะคะ

     

จากรูปเราจะเห็นได้ว่า...

 รูปที่ 1 มีหกเหลี่ยมที่ชั้นแรก  1 ลูก

 รูปที่ 2 มีหกเหลี่ยมเพิ่มในชั้นที่ 2 จำนวน 2 ลูก

 รูปที่ 3 มีหกเหลี่ยมเพิ่มในชั้นที่ 3 จำนวน 3 ลูก

 รูปที่ 4 มีหกเหลี่ยมเพิ่มในชั้นที่ 4 จำนวน 4 ลูก

ดังนั้น ชั้นที่ 79 ก็จะมีหกเหลี่ยมเพิ่มในชั้นที่ 79 จำนวน 79 ลูก


ทีนี้ พอโจทย์ถามจำนวนรูปหกเหลี่ยมรูปที่ 79 ก็คือโจทย์อยากทราบว่า

1+2+3+...+79 เท่ากับเท่าใด


A : ดีครับ

Q : แล้วการบวกเลขที่เรียงกัน ตั้งแต่เลข 1 ถึงเลขใดเลขหนึ่งนี่ คุณเคยสอนสูตรลัดชั้นมาแล้ว

     โดยสูตรลัดคือ...

                   "เอาหนึ่งไปบวกเข้ากับตัวท้าย

                    ได้เท่าไรคูณกับตัวท้ายอีกครั้ง

                    หลังจากนั้นให้หารด้วยสอง"

A : ดีมากเลยครับที่ยังจำได้อยู่


(หมายเหตุ : คุณ A เลยสอนคุณ Q ไปแล้ว ซึ่งพ่อแม่พี่น้องอาจหาอ่านซ้ำได้ในภาคที่ 1 และภาคที่ 2 นะครับ)


Q : ดังนั้น...

                    เอา 1 ไปบวกเข้ากับ 79                        (ก็จะได้ 80)

                    ได้ 80 ก็คูณกับ 79                              (ก็จะได้ 80x79)

                    หลังจากนั้น เอา 80x79 หารด้วย 2          (ก็จะได้ 80x79/2 = 3,160)


Q : ก็ตอบว่า มี 3,160 รูป ซึ่งตรงกับคำตอบข้อ 2. นะคะ

     

A : แต่อย่าลืมนะครับ สูตรที่ว่านี้ ใช้ได้สำหรับการบวกเลขจำนวนนับที่เรียงกัน แต่ตัวตั้งต้น ต้องเริ่มตั้งแต่ 1 เสมอนะครับ

Q : ค่า า  า   า (ทำเสียงยาวทำนองว่ารู้แล้ว รู้แล้ว)