.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 31


ข้อที่ 31.


พ่อค้าติดราคาต่ำกว่าทุน 15% แต่ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าเงินผ่อนจะเพิ่มราคา 20% ข้อสรุปใดถูกต้อง (Pre-test เข้า ม.1 , สวนกุหลาบวิทบาลัย , 9 ธค. 2560)

1. พ่อค้าได้กำไร 2%

2. พ่อค้าได้กำไร 5%

3. พ่อค้าขาดทุน 2%

4. พ่อค้าขาดทุน 5%


Q : ขอลองทำดูหน่อยนะ

     พ่อค้าติดราคาต่ำกว่าทุน 15% หมายความว่า ทุน 100 บาท ติดราคาขาย 85 บาท

     แต่ถ้าซื้อเงินผ่อนจะเพิ่มราคา 20 % หมายความว่า...

          เดิมติดราคา 100 บาท จะขายเงินผ่อน =                120 บาท

          เดิมติดราคา  85 บาท  จะขายเงินผ่อน =  120/100 x 85 บาท

                                                            =               102 บาท

     แสดงว่า ถ้าทุน 100 บาท เมื่อขายเงินผ่อนได้กำไร  2  บาท ซึ่งก็คือกำไร 2% 


     แสดงว่าคำตอบข้อที่ 1. เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ

A : เก่งมากครับ