.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 44

 

ข้อที่ 44.


นักวิทยาศาสตร์พบธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งปริมาณ 1.125 กรัม เมื่อนำไปวิเคราะห์พบว่าธาตุกัมมันตรังสีนี้ มีอายุ 405 ปี ถ้าธาตุกัมมันรังสีนี้สลายตัวไปครึ่งหนึ่งทุกๆ 45 ปี จงหาว่าเมื่อ 405 ปีที่แล้ว มีธาตุกัมมันตรังสีนี้อยู่กี่กรัม (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย , 9 ธค. 2560) 

1. 144 กรัม

2. 288 กรัม

3. 576 กรัม

4. 1,152 กรัม


A : ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าธาตุกัมมันตรังสี คือธาตุที่สลายตัวได้

Q : วุ้ยคูณ ณ  ณ  จนอยู่ ป.6 แล้ว เค้าเรียนกันมาหมดแล้ว

     ธาตุกัมมันตรังสี เป็นธาตุที่ไม่เสถียร จึงสลายตัวและแผ่รังสีได้เองตลอดเวลา

     โดยไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหรือความดันไง


A : ดีแล้วครับ งั้นลงมือทำโจทย์ข้อนี้ได้เลยครับ

Q : อืม ม  ม   ม

    

Q : เราก็ตอบข้อ 3 เลยค่ะ ว่า เดิมมีธาตุนี้อยู่ 546 กรัม ค่ะ

A : เก่งจริงๆ ครับ นี่ไม่ได้แกล้งชมนะครับ


Q : ... (ยิ้มหน้าบาน)