.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 10.


ข้อที่ 10.


สัญลักษณ์บ่งชี้ความเป็นอันตรายของสารเคมีมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม 4 สี ซึ่งมีความหมาย ดังรูป

ข้อใดถูกต้อง

1. สาร B ควรเก็บในที่โล่ง แสงแดดส่องถึง

2. ไม่ควรเก็บสาร B และสาร C ไว้ในบริเวณเดียวกัน

3. การกำจัดสาร A สามารถทำได้ด้วยการฝังกลบในดิน

4. การสวมถุงมือจะช่วยป้องกันอันตรายจากการทำงานโดยใช้สาร C ได้
ากรูปสัญลักษณ์ของสาร A  B  และ C อาจสรุปได้ว่า :

   สาร A เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก

   สาร B ติดไฟได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 C

   สาร C ระเบิดง่ายเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน หรือความร้อนทีนี้ เราก็มาดูตัวเลือกแต่ละคำตอบกันนะครับ :

 

คำตอบข้อที่ 1. สาร B ควรเก็บในที่โล่ง แสงแดดส่องถึง

   สาร B สามารถติดไฟได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 C ดังนั้นการเก็บในที่แสงแดดส่องถึงนั้นมีโอกาสลุกไหม้สูงมากครับ เพราะแสงแดดตอนส่องมาเต็มๆนี่ ร้อนเกินกว่า 30 องศานะครับ ดังนั้นคำพูดในข้อนี้จึงไม่ถูกต้องนะครับ


คำตอบข้อที่ 2. ไม่ควรเก็บสาร B และสาร C ไว้ในบริเวณเดียวกัน

   เนื่องจาก สาร B ติดไฟได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 C  และสาร C ระเบิดง่ายเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน หรือโดนความร้อน ดังนั้นหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น การเก็บไว้ด้วยกันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ครับ ดังนั้น คำพูดในข้อ 2. นี้จึงน่าสนใจนะครับ

 

คำตอบข้อที่ 3. การกำจัดสาร A สามารถทำได้ด้วยการฝังกลบในดิน

   สาร A เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก จึงไม่ควรกำจัดทิ้งโดยการฝังกลบในดินนะครับ ส่วนจะกำจัดแบบไหนนั้น จะต้องไปดูสมบัติอื่นๆ ของสารเพิ่มเติมอีกครั้งนึง แต่ตอนนี้ถือว่าคำตอบข้อนี้ไม่ถูกต้องครับ

 

คำตอบข้อที่ 4. การสวมถุงมือจะช่วยป้องกันอันตรายจากการทำงานโดยใช้สาร C ได้

   เค้าบอกไว้แล้วว่าสาร C ระเบิดง่ายเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน หรือได้รับความร้อน ดังนั้นต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนหรือไม่ให้ได้รับความร้อน การสวมถุงมือนั้นเป็นหลักการปฏิบัติโดยทั่วไปอยู่แล้วครับ แต่ไม่ใช่วิธีที่จะใช้กับสาร C คำพูดตามข้อนี้จึงผิดเช่นเดียวกัน


ดังนั้น ข้อที่น่าจะถูกต้องที่สุดจึงควรเป็นคำตอบข้อ 2. ครับ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช