.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 11.

 

ข้อที่ 11. 


นักเรียนคนหนึ่งผสมของเหลวใส A และ B เข้าด้วยกันดังนี้

เมื่อจัดชุดการทอลอง 4 ชุด ซึ่งใช้ของเหลว A และข้อเหลว B จากขวดเดิมทุกครั้ง ได้ผลดังตาราง

ค่าของ m และ n เป็นดังข้อใด

     ตัวเลือก           m (นาที)           n (นาที)     
1 1<m<2  >2
2 1<m<2 <1
3 <1 >2
4 1 2



ก่อนอื่นใด

สำหรับโจทย์ข้อนี้นั้น ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังซักนิดนึง โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ บางคนที่ไม่ได้ลงมือทำการทดลองในห้องเรียนด้วยตนเอง หรืออาจได้มีโอกาสลงมือแต่ไม่ทันได้สังเกต

เรื่องมีอยู่ว่า...

ในการเตรียมสารละลายนั้น จะมีขั้นตอนสำคัญอยู่ขั้นตอนนึง ก็คือการทำให้สารละลายมีความเข้มข้นตามที่ต้องการ ซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับ เพียงแต่เราเติมสารละลายเข้าไปจนทำให้ปริมาตรรวมเป็นไปตามที่คำนวณไว้เท่านั้นเองครับ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการเตรียมกรดเข้มข้น 1%  เราก็นำกรดเข้มข้นมา 1 cm3 แล้วเติมน้ำเข้าไปจนครบ 100 cm3 เราก็จะได้สารละลายกรดเข้มข้น 1% แล้วครับ แต่ถ้าหากต้องการกรดความเข้มข้น 10% เราก็นำกรดเข้มข้นมาจำนวน 10 cm3 แล้วเติมน้ำเข้าไปจนครบ 100 cm ง่ายๆอย่างนี้แหละครับ


ดังนั้นในโจทย์นี้ จะเห็นว่ามีการเติมน้ำเข้าไป ก็เพื่อทำให้ได้สารละลายในทุกชุดการทดลองให้มีปริมาตรรวมเป็น 10 cm3 เหมือนกันเท่านั้นครับ

ดังนั้น ก็ไม่ควรตกอกตกใจว่าเราจะคาดการณ์เวลาที่จะไม่เห็นก้นภาชนะได้อย่างไร ก็เพราะโจทย์เล่นกำหนดให้มีการเพิ่มปริมาณของเหลว A แต่กลับลดปริมาณน้ำลง

 

กรณีอย่างนี้ คือการทำให้ความเข้มข้นรวมคงที่ทุกชุดการทดลองเท่านั้นเองครับ

ดังนั้นในที่นี้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณน้ำ จึงไม่ใช่สาระสำคัญที่ต้องพิจารณาแต่อย่างใด

เราดูเพียงแค่สัดส่วนของสาร A กับสาร B ครับ


จากตารางผลการทดลอง เราจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มปริมาณของเหลว A

ส่วนของเหลว B มีจำนวนคงที่ทุกชุดการทดลอง

และผลการทดลองจากตารางพบว่า :

   เมื่อใส่ของเหลว A เข้าไป 2 cm3 เวลาที่จะมองไม่เห็นก้นภาชนะคือ 2 นาที  

   เมื่อใส่ของเหลว A เข้าไป 5 cm3 เวลาที่จะมองไม่เห็นก้นภาชนะลดลงเหลือ 1 นาที

แสดงว่าถ้าเพิ่มของเหลว A เวลาจะลดลง

นั่นหมายความว่า : 

   เมื่อใส่ของเหลว A เข้าไป 1 cm3 เวลาที่จะมองไม่เห็นก้นภาชนะก็ต้องมากกว่า  2 นาที

   เมื่อใส่ของเหลว A เข้าไป 3 cm3 เวลาที่จะมองไม่เห็นก้นภาชนะจะมากกว่า 1 นาที แต่น้อยกว่า 2 นาที 

แสดงว่าค่าของ n จะมากกว่า 2 และค่าของ n จะอยู่ระหว่าง 1 กับ 2 ซึ่งเขียนแบบคณิตศาสตร์ได้ว่า n > 2 และ 1 < m < 2  


ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบข้อ 1. ครับผม

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช