.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 14.

 

ข้อที่ 14.


เมื่อผลักมวล m1 และมวล m2 ที่วางนิ่งด้วยแรงขนาดเท่ากันให้เคลื่อนที่บนพื้นลื่นไม่มีแรงเสียดทาน จากนั้น มวล m1 และมวล m2 เริ่มเครลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v1 และ v2 ตามลำดับ ดังรูป

ถ้ามวล m2 มากกว่ามวล m1 ข้อใดถูกต้องที่สุด

1. v1 > v2 เพราะมวล m1 ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มากกว่ามวล m2

2.  v1 > v2 เพราะมวล m1 ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่น้อยกว่ามวล m2

3.  v1 < v2 เพราะมวล m2 ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่มากกว่ามวล m1

4.  v1 < v2 เพราะมวล m2 ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่น้อยกว่ามวล m1


เราๆ คงทราบกันตั้งแต่ข้อที่แล้วแล้วว่า ถ้าวัตถุมีมวลมากก็ย่อมจะมีความเฉื่อยต่อการเคลื่อนที่มากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อย ดังนั้น วัตถุที่มีมวลมากกว่า หากได้รับแรงเท่ากันกับวัตถุที่มีมวลน้อยกว่า วัตถุที่มีมวลมากกว่า ก็ย่อมจะเคลื่อนที่ได้ด้วยอัตราเร็วต่ำกว่า

ดังนั้น คำตอบข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ 2. เลยนะครับ


เห็นไหมครับว่าถ้าเข้าใจหลักพื้นฐานแล้ว ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับ

หมายเหตุ : หากจะคำนวณเพื่อการยืนยัน จะต้องใช้ความรู้ที่เกิน ป.6 ไปบ้าง ดังนี้ครับ...


จาก กฏข้อที่ 2 ของนิวตัน    F  =  m x a

     เมื่อ F ของวัตถุทั้งสองรูปมีค่าเท่ากัน ดังนั้น หาก m มากขึ้น a ย่อมลดลง


และการที่วัตถุเคลื่อนจากจุดหยุดนิ่ง  ดังนั้น  a = v / t

เมื่อ a ลดลง ในขณะที่ t คงที่ (เพราะใช้เวลาดันกล่องเท่ากัน)  v จึงลดลง


ดังนั้น เมื่อ m เพิ่มขึ้น v จึงลดลง


   
เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช