.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 19.

 

ข้อที่ 19.


วงจรไฟฟ้ามีหลอดไฟฟ้า A  B  C และ D ที่เหมือนกันทุกประการ ต่อเข้ากับแบตเตอรรี่ ดังรูป

 

ถ้าไส้หลอดไฟฟ้า C ขาด หลอดไฟฟ้าแต่ละหลอดจะเป็นอย่างไร

  ตัวเลือก     หลอดไฟฟ้า A     หลอดไฟฟ้า B     หลอดไฟฟ้า D  
1 สว่าง สว่าง ไม่สว่าง
2 สว่าง ไม่สว่าง สว่าง
3 สว่าง ไม่สว่าง ไม่สว่าง
4 สว่าง สว่าง สว่าง


สำหรับโจทย์ข้อนี้นั้น มีข้อที่เด็กๆ ควรจะทราบ และทั่วๆไปก็มักจะทราบกันแล้วก็คือ...

1. เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานได้ จะต้องมีกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจร ซึ่งหมายความว่าจะต้องไหลจากขั้วหนึ่งผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วไหลไปยังอีกขั้วหนึ่งของแหล่งจ่ายไฟได้

2. ถ้ามีการต่อลวดตัวนำคร่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

ดังนั้น เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่จุด M

พอผ่านจุด M ไปแล้ว ก็จะผ่านไปทางจุด N แล้วตามปกติก็จะแยกไปทางจุด O และ Q แต่เนื่องจากหลอด C ขาด จึงทำให้กระแสวิ่งต่อไปไม่ได้ จึงทำให้ไม่ครบวงจร หลอดไฟฟ้า B จึงไม่ติด

ทีนี้ กระแสไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งที่วิ่งไปทางจุด O ก็จะผ่านหลอดไฟ A แล้วก็ไหลต่อไปยัง P  Q  R และไหลเข้าแหล่งจ่ายไฟที่จุด S ซึ่งเป็นการไหลที่ครบวงจร หลอด A จึงสว่างได้


ส่วนที่หลอด D นั้นได้มีสายไฟอีกเส้นหนึ่งต่อแบบไม่ผ่านหลอด D เลย ไฟฟ้าจึงวิ่งจาก P ไป Q และไป R โดยไม่ต้องผ่านหลอด D ก็ได้ ดังนั้น หลอด D จึงไม่สว่าง

ถ้างง ผมจะลองวาดใหม่ ให้ดูชัดๆ ดังภาพข้างล่างนี้นะครับ

 

เห็นไหมครับ ว่าถ้าเราวาดรูปแบบนี้ หลอด D ก็ไม่ควรจะสว่างได้ใช่ไหมครับ


ก็เลยสรุปได้ว่า หลอด A สว่าง   หลอด B ไม่สว่าง และหลอด C ไม่สว่างด้วย

คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นคำตอบข้อ 3. ด้วยประการฉะนี้ครับ


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช