.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 22.


ข้อที่ 22.


เด็กหญิงแก้วนั่งบนเก้าอี้ซึ่งอยู่ห่างจากกระจกเงาระนาบ 2 เมตร และมีโคมไฟอยู่ด้านหลังซึ่งห่างจากเด็กหญิงแก้วระยะทาง 2 เมตร ดังรูป

เด็กหญิงแก้วจะเห็นภาพโคมไฟในกระจกเงาอยู่ห่างจากตนเองกี่เมตร

1. 2 เมตร

2. 4 เมตร

3. 6 เมตร

4. 8 เมตรข้อนี้ ใช้จินตนาการนิดหน่อยก็น่าจะตอบได้แล้วใช่ไหมครับ


ก็เพราะเวลาเรามองตัวเราที่อยู่ในกระจก ภาพที่เกิดขึ้นจะกลับซ้ายเป็นขวา และห่างเป็นระยะที่เท่ากันกับที่เราอยู่ห่างจากกระจก

ซึ่งถ้าพ่อแม่พี่น้องงงประโยคที่ผมเขียน อาจดูภาพข้างล่างนี้ประกอบนะครับ...


จากภาพ จะเห็นได้ว่า ตัวน้องแก้วที่อยู่ในกระจกก็จะห่างจากกระจกเท่ากับ 2 เมตร ซึ่งก็คือระยะที่น้องแก้วนั่งอยู่ห่างจากกระจกนั่นเอง

ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วถามว่าน้องแก้วจะเห็นภาพตัวเองห่างไปเท่าไร เราก็ต้องเอาระยะจริง 2 เมตร บวกกับระยะที่ปรากฏในกระจกซึ่งก็คือ 2 เมตรบวกกัน ก็จะได้ระยะเท่ากับ  4 เมตร


ในทำนองเดียวกัน ตัวโคมไฟในระยะที่ปรากฏอยู่ในกระจกก็ต้องห่างจากผิวกระจกเท่ากับระยะที่โคมไฟห่างจากตัวกระจกจริง ซึ่งในที่นี้ก็คือ 4 เมตร

ดังนั้น เด็กหญิงซึ่งนั่งห่างจากกระจก 2 เมตร ก็จะเห็นโคมไฟในกระจกห่างไปในระยะเท่ากับ 2 + 4 = 6 เมตร


พอคำนวณหาได้อย่างนี้แล้ว ก็ตอบไปเลยนะครับว่า เด็กหญิงแก้วจะเห็นภาพโคมไฟในกระจกเงาอยู่ห่างจากตนเองเท่ากับ 6 เมตร ซึ่งก็คือคำตอบข้อ 3 นั่นเอง
เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช