.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 29.


ข้อที่ 29.

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาพื้นที่ในประเทศไทย ซึ่งกำลังประสบปัญหาจากการขุดเจาะน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดหลุมยุบ

พิจารณาวิธีการต่อไปนี้

ก. อัดดินให้แน่นเพื่อลดการระเหยของน้ำในดิน

ข. ขังน้ำในบริเวณใกล้บ่อบาดาลเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน

ค. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อคลุมหน้าดินรักษาความชุ่มชื่นของดิน

ง. ทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำระดับตื้นลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน


วิธีการใดบ้างช่วยแก้ปัญหาการเกิดหลุมยุบได้

1. ก และ ข

2. ก และ ค

3. ข และ ค

4. ข และ ง


เรามาช่วยกันวิเตราะห์กันทีละข้อนะครับ


ก. อัดดินให้แน่นเพื่อลดการระเหยของน้ำในดิน

การขุดเจาะน้ำบาดาลนั้น จะทำให้ดินด้านล่างเป็นโพรง การพยายามลดการระเหยของน้ำในดินนั้น ถ้าทำได้จริงก็เป็นเพียงแต่ลดการระเหยของน้ำที่ระดับผิวหน้าดิน ไม่ได้แก้ไขปัญาหาดินด้านล่างเป็นโพรงแต่อย่างใด ดังนั้น ข้อนี้จึงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะครับ


ข. ขังน้ำในบริเวณใกล้บ่อบาดาลเพื่อเพิ่มระดับน้ำใต้ดิน

การขังน้ำไว้ใกล้ๆบ่อบาดาล จะทำให้น้ำซึมเข้าไปยังโพรงใต้ดิน ซึ่งจะสามารถลดปัญหาการเกิดหลุบยุยได้ ข้อนี้จึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาข้อนึงครับ


ค. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อคลุมหน้าดินรักษาความชุ่มชื่นของดิน

ปัญหาของโจทย์ข้อนี้คือการเกิดโพรงอยู่ใต้ดิน และเมื่อเป็นโพรงมากๆ ก็อาจเกิดการยุบตัว ไม่ได้เกี่ยวกับการพังทะลายของหน้าดิน ดังนั้นการปลูกหญ้าแฝกจึงไม่ได้แก้ปัญหาครับ


ง. ทำฝนเทียมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งน้ำระดับตื้นลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน

ข้อนี้ดีเลยครับ เพราะน้ำฝนนั้นจะไหลซึมลงไปยังน้ำใต้ดินอยู่แล้ว ดังนั้นการเพิ่มปริมาณฝนตก ก็จะเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินได้ ทำให้โพรงลดลง การยุบตัวของดินจึงลดลงครับ


ดังนั้น ข้อความที่ถูกต้องคือข้อ ข. และ ข้อ ง.

คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ 4. ด้วยประการฉะนี้ครับพี่น้อง ง  ง   ง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช