.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 31.


ข้อที่ 31.


ดาวยูเรนัสมีคาบในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 84 ปี และใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 17 ชั่วโมง โดยมีแนวแกนการหมุนรอบตัวเองเกือบขนานกับระนาบการโครจรรอบดวงอาทิตย์ ดังรูป

พิจารณาาข้อความต่อไปนี้

ก. ฤดูกาลบนดาวยูเรนัสจะแตกต่างกันมาก

ข. อีก 42 ปี ซีก B จะเป็นฤดูร้อน ส่วนซีก A จะเป็นฤดูหนาว

ค. ณ ตำแหน่งดังรูป ซีก B จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง 30 นาที

ง. ขั้วของดาวยูเรนัสด้านหนึ่งจะสว่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ 42 ปี และจะมืดต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 42 ปี


ข้อใดถูกต้อง

1. ก และ ค

2. ก และ ง

3. ข และ ค

4. ข และ ง


ก่อนอื่นใดนั้น นึกภาพกันออกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า วงโคจรตามที่โจทย์พูดถึง เราสามารถนำมาเขียนแบบเต็มๆ วงได้ดังรูปข้างล่างนี้นะครับพอเขียนวงโคจรครบวงได้แล้ว 

ทีนี้ เราก็มาพิจารณาข้อความที่โจทย์ระบุว่าข้อใดควรจะถูกต้องบ้าง

 

ข้อความ ก. ฤดูกาลบนดาวยูเรนัสจะแตกต่างกันมาก

   อันนี้แน่นอนเลยครับ ยกตัวอย่างชัดๆ ก็คือตำแหน่ง 1 กับตำแหน่ง 3 ตามรูปนะครับ โดยตำแหน่ง 1 นี่ ด้าน B จะโดนแสงจากดวงอาทิตย์อยู่นานแสนนานโดยไม่มีเวลากลางคืนเลย

ส่วนด้าน A ก็จะไม่โดนแสงจากดวงอาทิตย์เลยเป็นเวลานานแสนนานเช่นเดียวกัน หรือพูดง่ายๆ ว่าที่ตำแหน่ง 1 ด้าน B จะเป็นฤดูร้อนที่รุนแรง ในขณะด้าน A เป็นฤดูหนาวที่เย็นสุดๆเลยครับ

ส่วนถ้าหากพิจารณาที่ตำแหน่ง 3 ก็จะมีสภาพตรงข้ามกับ ณ ตำแหน่ง 1 เลยครับ

 

ข้อความ ข. อีก 42 ปี ซีก B จะเป็นฤดูร้อน ส่วนซีก A จะเป็นฤดูหนาว

   อันนี้ ไม่ถูกต้องครับเพราะ ตำแหน่งที่โจทย์วาดรูปมาให้ดูนั้น B จะเป็นฤดูร้อน ส่วน A จะเป็นฤดูหนาว พออีก 42 ปี ถัดไป ดาวยูเรนัสก็จะโคจรไปที่ตำแหน่ง 3 ซึ่ง A จะกลายเป็นฤดูร้อน ส่วน B จะเป็นฤดูหนาวครับ

 

ข้อความ ค. ณ ตำแหน่งดังรูป ซีก B จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เป็นเวลานาน 8 ชั่วโมง 30 นาที

   ข้อความนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ เพราะซีก B ตามรูปของโจทย์นั้น จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ตลอดเวลาครับ

 

ข้อความ ง. ขั้วของดาวยูเรนัสด้านหนึ่งจะสว่างต่อเนื่องกันเป็นเวลาประมาณ 42 ปี และจะมืดต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 42 ปี

   ข้อความนี้ถูกต้องครับ เพราะการที่แกนหมุนตะแคงแบบตามรูปจะทำให้ขั้วหนึ่งได้รับแสงอยู่ครึ่งนึงของวงโคจร ก็คือ 42 ปี (84÷2) แล้วก็จะไม่ได้รับแสงอยู่อีกครึ่งนึงของวงโคจรครับ


ดังนั้น ข้อความที่ถูกต้องก็คือ ก. และ ง. ซึ่งก็คือคำตอบข้อที่ 2. นั่นเองนะครับ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช