.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 32.

 

ข้อที่ 32.


ในคืนที่ดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง ปูแดงหรือปูคริสมาสต์ ซึ่งอาศัยอยู่บนบกจะไปวางไข่บริเวณชายทะเลตื้นๆ ไข่ของปูจะถูกน้ำพัดพาออกไปเจริญเติบโตอยู่ในทะเลประมาณ 1 เดือน ในวันที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุด ลูกปูถูกน้ำพัดพาขึ้นฝั่งเพื่อดำรงชีวิตอยู่บนบก


ถ้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา วันที่ปูวางไข่และวันที่ลูกปูกลับขึ้นฝั่งเป็นไปตามข้อใด

ตัวเลือก วันที่วางไข่ วันที่ลูกปูกลับขึ้นฝั่ง
1 1 กรกฎาคม 2560  31 กรกฎาคม 2560
2 8 กรกฎาคม 2560  8 สิงหาคม 2560
3 16 กรกฎาคม 2560 23 สิงหาคม 2560
4      23 กรกฎาคม 2560           31 สิงหาคม 2560     


เป็นไงครับพี่น้อง โจทย์ข้อนี้ยากหรือไม่ยากครับ...

แต่ถ้าลองอ่านโจทย์ดีๆแล้ว ก็จะพบว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาจนเกือบหมดแล้ว เราแทบไม่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงอะไรเลยนะครับ ใช้เพียงความรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถม บวกกับความรู้รอบตัวเล็กๆ น้อยๆ ก็พอ


มาลองช่วยๆ กันทำนะครับ...

โจทย์บอกว่า "ในคืน 8 ค่ำ (ดวงจันทร์สว่างครึ่งดวง) แม่ปูจะวางไข่ที่ชายทะเล แล้วลูกปูจะอยู่ในทะเลประมาณ 30 วัน แล้วในคืน 15 ค่ำ (น้ำทะเลขึ้นสูงสุด) น้ำก็จะพัดลูกปูกลับมา"


เราก็สามารถนำมาเขียนเส้นแสดงเวลาได้ตามข้างล่างนี้นะครับ

 


ที่นี้โจทย์ก็ถามว่า "ถ้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันอาสาฬหบูชา วันที่ปูวางไข่และวันที่ลูกปูกลับขึ้นฝั่งเป็นไปตามข้อใด" เราก็นำมาเขียนลงบนเส้นเวลาอีกที เพื่อจะได้ไม่งงนะครับ


พอได้อย่างนี้ เราก็เลือกตอบคำตอบข้อที่ 3. เป็นข้อที่ถูกต้องกันเลย ย  ย   ย
เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช