.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 34.


ข้อที่ 34.


ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ซึ่งสามารถเห็นได้ในทวีปอเมริกาเหนือ อยากทราบว่าคนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งถัดไปได้ในวันใด

1. 28 สิงหาคม 2560

2. 5 กันยายน 2560

3. 13 กันยายน 2560

4. 20 กันยายน 2560


ก่อนอื่นใด เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า การจะเกิดสุริยุปราคาได้ ดวงจันทร์ต้องอยู่ในตำแหน่งระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ ถ้าเกิดแบบเต็มดวงแสดงว่าต้องเป็นตำแหน่งแรม 15 ค่ำอย่างแน่นอน

ดังนั้น เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว การทำโจทย์ข้อนี้ก็ลดความยากลงไปเยอะเลยใช่ไหมครับ

เพราะเมื่อโจทย์ถามว่า "คนบนโลกจะเห็นดวงจันทร์เต็มดวงครั้งถัดไปได้ในวันใด" ก็คือโจทย์กำลังถามว่า วันขึ้น 15 ค่ำ ที่จะถึงคือวันที่เท่าไร?


เราก็ลองนับต่อไปจากแรม 15 ค่ำ ที่เป็นจุดเริ่มต้นดูซิครับ

ซึ่งพอถัดจากแรม 15 ค่ำ ก็เป็นขึ้น 1 ค่ำ แล้วก็  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  จนถึงขึ้น15 ซึ่งก็เป็นเวลาทั้งสิ้น 15 วัน


ดังนั้น เมื่อบวก 15 วัน จากวันที่ 21 สิงหา ก็จะเป็น 5 กันยายน 2560

เราก็เลือกตอบคำตอบข้อ 2. ได้เลยนะครับเพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช