.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 35.


ข้อที่ 35.


พิจารณารูปและข้อความต่อไปนี้

ก. ตำแหน่ง 1 ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า

ข. ถ้าอยู่ตำแหน่งที่ 6 อีก 10 ชั่วโมงจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น

ค. ถ้าโลกหมุนจากตำแหน่งที่ 1 ถึงตำแหน่งที่ 7 จะใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง

ง. ขณะที่ตำแหน่งที่ 2 เป็นเวลา 10.00 น. ตำแหน่งที่ 4 จะเป็นเวลา 06.00 น.


ข้อใดถูกต้อง

1. ข้อ ก และ ข

2. ข้อ ก และ ง

3. ข้อ ข และ ค

4. ข้อ ค และ ง


ถ้าลองสามารถใช้จินตนาการ ทำข้อสอบข้อ 33. ได้ ข้อนี้ก็ไม่ยากจนเกินไปใช่ไหมครับ

มาลองช่วยกันคิดดูนะครับ...


ก่อนอื่น ภาพที่เราเห็นในโจทย์ ซึ่งเป็นลูกโลกนั้น จะมีสภาพเป็นทรงกลมนะครับ (มีเสียงฮือ ดังมาจากหลังห้อง ทำนองว่าใครๆ ก็รู้อยู่แล้ว)

แต่ด้วยข้อจำกัดของกระดาษ (และฝีมือผู้วาด) เราจึงเห็นโลกเป็นแบบแบนๆ


แต่ในความเป็นจริงนั้น ตามรูป ตำแหน่ง 4 จะเป็นตำแหน่ง ที่นูนออกมาจากกระดาษมากที่สุด โดยมีตำแหน่ง 1 หันหน้าตรงๆ เข้าหาดวงอาทิตย์ และตำแหน่ง 7 อยู่ในส่วนที่ตรงข้ามกับตำแหน่ง 1 ที่สุด

ดังนั้น เมื่อตำแหน่ง 1 หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์แบบตรงๆ ตำแหน่ง 1 จึงเป็นเวลาเที่ยงวัน ส่วนตำแหน่ง 7 ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน

และตามรูปซึ่งเราเห็นลูกโลกอยู่ครึ่งนึง (ส่วนอีกครึ่งนึงอยู่ด้านหลังกระดาษ) แสดงว่าการจะหมุนจากซ้ายสุดในตำแหน่ง 7 ไปขวาสุดในตำแหน่ง 1 ก็จะกินเวลา 12 ชั่วโมงนะครับ (ก็ถ้าหมุนครบรอบก็จะกินเวลา 24 ชั่วโมงนี่นา า า)

ส่วนตำแหน่งต่างๆ ได้วาดแบ่งโลกครึ่งใบนี้ออกเป็น 6 ส่วน ดังนั้นแต่ละส่วนจะต่างกัน 2 ชั่วโมง


เอาล่ะครับ เมื่อเราทำความเข้าใจกับรูปของโจทย์แล้ว เราก็มาดูข้อความแต่ละข้อว่าข้อใดบ้างถูก ข้อใดบ้างที่ผิด

 


ข้อ ก. ตำแหน่ง 1 ดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่โลกหันเข้าใกล้แสงอาทิตย์ที่สุด ซึ่งก็คือเวลาเที่ยงวัน ที่พูดว่าดวงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้า จึงเป็นคำพูดที่ผิดครับ


 

ข้อ ข. ถ้าอยู่ตำแหน่งที่ 6 อีก 10 ชั่วโมงจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น

จากในรูป ตำแหน่ง 4 จะอยู่ในตำแหน่งที่นูนที่สุด แสดงว่าตำแหน่งนี้ จะเป็นจุดที่เริ่มเห็นแสงอาทิตย์ และจากรูปอีกเช่นเดียวกันตำแหน่ง 6 อยู่ห่างจากตำแหน่ง 4 ทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง (2 ช่อง ช่องละ 2 ชั่วโมง) ดังนั้น ถ้าอยู่ในตำแหน่ง 6 จะต้องใช้เวลาอีก 4 ชั่วโมงจึงจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น คำพูดที่ว่า ถ้าอยู่ตำแหน่งที่ 6 อีก 10 ชั่วโมงจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น จึงเป็นคำพูดที่ผิดครับ


 

ข้อ ค. ถ้าโลกหมุนจากตำแหน่งที่ 1 ถึงตำแหน่งที่ 7 จะใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง

อันนี้ ถูกต้องเลยนะครับ เพราะรูปที่วาดนั้นเป็นรูปลูกโลกครึ่งใบ การจะหมุนจากตำแหน่ง 1 ถึง 7 จึงใช้เวลา 12 ชั่วโมงครับ


 

ข้อ ง. ขณะที่ตำแหน่งที่ 2 เป็นเวลา 10.00 น. ตำแหน่งที่ 4 จะเป็นเวลา 06.00 น.

เนื่องจากตำแหน่ง 2 กับตำแหน่ง 4 ห่างกัน 2 ช่อง ก็คือ 4 ชั่วโมง และตำแหน่งที่ 2 จะเห็นแสงอาทิตย์ก่อนตำแหน่ง 4 ดังนั้น ถ้าตำแหน่งที่ 2 เป็น 10.00 น. ตำแหน่ง 4 ก็ต้องช้ากว่า 4 ชั่วโมง นั่นก็คือ 10 - 4 = 6.00 น. ข้อความในข้อนี้ จึงเป็นข้อความที่ถูกต้องครับพั่น้อง


สรุปรวมความแล้ว ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อความ ค. และ ง. 

ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบข้อที่ 4. ครับ.


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช