.

.

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 48.


ข้อที่ 48.


การปรับตัวของพืชและสัตว์คู่ใดไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ได้รับ


เป็นไงครับ พอจะทำได้ไหมครับ...

โดยโจทย์เค้าถามว่า การปรับตัวของพืชและสัตว์คู่ใดไม่สอดคล้องกับประโยชน์ที่ได้รับ

เพราะฉะนั้น คำตอบข้อไหนที่เราเห็นว่าสอดคล้องก็ตัดออกไปได้เลยนะครับเพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช