.

.

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 40. เขียนโดย SarnSeri 1016
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 41. เขียนโดย SarnSeri 825
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 42. เขียนโดย SarnSeri 894
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 43. เขียนโดย SarnSeri 923
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 44. เขียนโดย SarnSeri 1011
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 45. เขียนโดย SarnSeri 882
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 46. เขียนโดย SarnSeri 868
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 47. เขียนโดย SarnSeri 1151
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 48. เขียนโดย SarnSeri 1749
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 49. เขียนโดย SarnSeri 798