.

.

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 40. เขียนโดย SarnSeri 1305
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 41. เขียนโดย SarnSeri 1086
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 42. เขียนโดย SarnSeri 1142
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 43. เขียนโดย SarnSeri 1230
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 44. เขียนโดย SarnSeri 1547
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 45. เขียนโดย SarnSeri 1227
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 46. เขียนโดย SarnSeri 1211
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 47. เขียนโดย SarnSeri 1606
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 48. เขียนโดย SarnSeri 2455
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ปี 2560 ข้อที่ 49. เขียนโดย SarnSeri 1388