.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3 ปี 2554

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยิ้มก่อนอ่าน ตาหวานก่อนเปิด เขียนโดย SarnSeri 7033
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 1 เขียนโดย SarnSeri 63855
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 2 เขียนโดย SarnSeri 35990
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 3 เขียนโดย SarnSeri 16779
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 4 เขียนโดย SarnSeri 19190
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 5 เขียนโดย SarnSeri 20577
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 6 เขียนโดย SarnSeri 15129
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 7 เขียนโดย SarnSeri 27070
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 8 เขียนโดย SarnSeri 15423
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 9 เขียนโดย SarnSeri 21231