.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3 ปี 2554

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ยิ้มก่อนอ่าน ตาหวานก่อนเปิด เขียนโดย SarnSeri 6874
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 1 เขียนโดย SarnSeri 63020
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 2 เขียนโดย SarnSeri 35427
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 3 เขียนโดย SarnSeri 16462
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 4 เขียนโดย SarnSeri 18812
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 5 เขียนโดย SarnSeri 20159
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 6 เขียนโดย SarnSeri 14932
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 7 เขียนโดย SarnSeri 26210
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 8 เขียนโดย SarnSeri 15004
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 9 เขียนโดย SarnSeri 20693