.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3 ปี 2554

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 40 เขียนโดย SarnSeri 6225
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 41 เขียนโดย SarnSeri 5530
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 42 เขียนโดย SarnSeri 9462
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 43 เขียนโดย SarnSeri 5046
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 44 เขียนโดย SarnSeri 5695
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 45 เขียนโดย SarnSeri 4552
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 46 เขียนโดย SarnSeri 5726
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 47 เขียนโดย SarnSeri 8878
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 48 เขียนโดย SarnSeri 4761
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 49 เขียนโดย SarnSeri 5106