.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. วิทยาศาสตร์ ป.3 ปี 2554

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 40 เขียนโดย SarnSeri 5971
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 41 เขียนโดย SarnSeri 5381
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 42 เขียนโดย SarnSeri 9185
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 43 เขียนโดย SarnSeri 4849
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 44 เขียนโดย SarnSeri 5494
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 45 เขียนโดย SarnSeri 4398
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 46 เขียนโดย SarnSeri 5552
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 47 เขียนโดย SarnSeri 8318
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 48 เขียนโดย SarnSeri 4590
ข้อสอบ สสวท. ข้อที่ 49 เขียนโดย SarnSeri 4936