.

.

Pre-test และสอบจริง เข้า ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2561


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ประกาศกำหนดการสอบ Pre-test ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนะครับ โดยการสอบของสาธิตรามคำแหงนั้น เป็นทั้งการสอบ Pre-test และการสอบเข้าแบบจริงๆไปในตัวเลย หรือพูดง่ายๆ ก็คือ...


- หากอยากสอบแบบ Pre-test เฉยๆ  นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น ป.4, ป.5 หรือ ป.6 ก็สามารถสมัครสอบ แล้วเข้าทำการสอบตามวันเวลาที่กำหนด เมื่อประกาศผลสอบแล้ว ก็เอาผลนั้นมานั่งพินิจพิจารณาว่า ตัวเราอยู่ในระดับไหน พร้อมกับการเข้าสนามสอบได้หรือยัง ซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอน


- หากอยากสอบแบบเข้าเรียนที่สาธิตฯรามจริงๆ ก็ต้องเป็นนักเรียนชั้น ป.6 เท่านั้นที่สมัครได้ พอสมัครเสร็จแล้ว ก็เข้าทำการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด โดยข้อสอบที่เข้าทดสอบนั้นจะเป็นชุดเดียวกับการสอบแบบ Pre-test นั่นแหละครับ ทีนี้พอประกาศผลสอบแล้วและอยากเข้าเรียน ก็ใช้ผลการสอบนั้นมาสมัครเข้าเรียนในลำดับต่อไปครับ


รายละเอียดมีดังนี้นะครับ...


1. กำหนดจำหน่ายใบสมัคร

   25 ธันวาคม 2560 ถึง 27 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น.


2. วันรับสมัคร

   22 มกราคม 2561 ถึง 27 มกราคม 2561


3. วันสอบ

   11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น.


4. ประกาศผลสอบ

   16 กุมภาพันธ์ 2561


หลังจากประกาศผลสอบแล้ว สำหรับนักเรียนที่ต้องการสมัครเรียนจริงๆ ก็นำผลการทดสอบที่ได้ไปสมัครเข้าเรียนในลำดับถัดไปนะครับพี่น้อง


หมายเหตุ : ด้วยความที่ผู้เข้าสอบแบบต้องการสอบเข้า ม.1 จริงๆ กับผู้ที่สอบแบบ Pre-test เฉยๆ จะใช้ข้อสอบเดียวกัน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้สอบ Pre-test จะได้เข้าประลองฝีมือกับผู้ที่เข้าสอบจริง จะได้รู้กันไปว่าระดับฝีมือของตนอยู่ตรงไหนกันแน่ น น น น 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช