.

.

บันทึก(ไม่)ลับ...ของลูก (หน้า 6)

วันที่ผ่านเลย....


ในชั่วโมงพระพุทธ
ครูสอนว่า


มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง

ไม่มากไป ไม่น้อยไป


เปรียบดั่งสายพิณ

ขึงตึงไปก็ขาด

ขึงหย่อนไปก็ไม่ไพเราะ...

 

ครูบอกว่าให้ทำแต่ “พอดี”จะยกมือถามครูว่า “พอดี” อยู่ตรงไหน... แต่ไม่กล้า

 

ไว้รอถามแม่...คนดีที่หนึ่งก็ได้


แต่แม่บ่นเรื่องอื่นตลอด

เลยไม่ได้ถามซักที

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช