ในหมวดหมู่นี้ อาจหลายหลายเรื่องราว

ทั้งวิทย์ ทั้งคณิต

และเรื่องเกี่ยวกับการเรียน ที่หลากหลายอารมณ์

 

อาจมีซักเรื่องที่ตรงกับที่ตามหาอยู่ ก็เป็นได้...