.

.

ตอน 7 ดี แต่ไม่พอ

“ถ้าลูกของเราทำเลขแม่นแล้ว แต่ก็ยังทำข้อสอบช้า หรือยังทำไม่ได้จะแก้ได้ไงครับพี่”
ดำหลับถามขึ้นอีกครั้ง

อันนี้ เป็นประเด็นปัญหาใหญ่อีกข้อหนึ่ง...
เพราะมีพ่อ-แม่ หลายคน ฝึกให้ลูกเรียนแต่คณิตศาสตร์แบบคิดเร็ว คิดแม่น

แต่ขาดการวางพื้นฐานการคิดเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งไม่ได้เน้นให้ฝึกการทำโจทย์

พอลูกเจอโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติ ก็จะงง เริ่มไม่ค่อยถูก
พอเริ่มไม่ได้ ความเร็ว ความแม่น ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ

เพราะหากจะแบ่งหมวดหมู่ของคณิตระดับประถม เราอาจสามารถแบ่งออกได้
เป็น สาม หมวดใหญ่ๆ คือ

หนึ่ง กลุ่มพีชคณิต
สอง กลุ่มเรขาคณิต
สาม กลุ่มโจทย์ปัญหา

การฝึกคิดเลขแม่น คิดเลขเร็วเพียงอย่างเดียว
เป็นเพียงพื้นฐานสำคํญในการเรียนคณิตศาสตร์ด้านหนึ่ง เท่านั้น

แต่ไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ทำข้อสอบคณิต ทั้งสามหมวดได้เลย

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช