.

.

ตอน 8 ข้อสอบยากทุกข้อ ไม่เคยมี

ทีนี้....การทำข้อสอบช้า กับทำข้อสอบไม่ได้นี่ มีวิธีการแก้ไขเหมือนกันเลย
ผมเริ่มบอกดำหลับ

การเรียนวิชาอื่นๆ อยากให้เก่งต้อง”หมั่นท่อง”
ส่วนการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อยากให้ต้อง”หมั่นทำ”

นักบิน ที่เก่งต้องมีชั่วโมงการบินมากๆ
ซึ่งจะทำให้ ได้พบปัญหา ได้แก้ปัญหามากขึ้น นั่นก็คือการมีทักษะมากขึ้น

คณิตศาสตร์ก็เหมือนกัน
อยากเก่งคณิตศาสตร์ก็ต้องพยายามฝึกทำโจทย์บ่อยๆ
ซึ่งมันก็คือการฝึกเพื่อเพิ่มพูนทักษะ นั่นเอง

การเห็นโจทย์เยอะๆ เห็นโจทย์หลายๆ รูปแบบ จะทำให้ เมื่อเวลาเราสอบจริง
เราจะสามารถเทียบคียงได้ ดัดแปลงได้ ประยุกต์ได้

ซึ่งก็จะทำให้เราทำโจทย์ได้เร็วขึ้น และหากเป็นข้อสอบในระดับแข่งขัน
จำนวนข้อที่เราทำไม่ได้ก็จะลดน้อยลง

“ข้อที่ทำไม่ได้ แค่ลดลงหรือพี่ ทำไมเราไม่สามารถทำได้ทุกข้อล่ะ”
ดำหลับ ถือแก้วค้าง ถามด้วยความสงสัย ในขณะที่ยัยตัวเล็กหันหน้ามารอฟังด้วย

 


งั้นเราต้องมาดูลักษณะทั่วๆ ไปของข้อสอบระดับแข่งขันก่อน

หากแบ่งข้อสอบออกเป็น 100 %

ประมาณ 50 % เป็นส่วนที่เด็กที่ขยันเรียน และทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ
น่าจะทำได้อยู่แล้ว ถ้าไม่คิดเลขผิด หรือ อ่านโจทย์ผิด หรือ กาผิด

ส่วน 30 % ถัดไป เป็นส่วนที่มีความยากขึ้นในระดับหนึ่ง เด็กที่ไม่ได้ฝึกฝน
ในการทำโจทย์แข่งขัน ก็อาจทำได้ แต่ต้องใช้เวลานาน และในที่สุดอาจทำไม่ทันเวลา

ส่วน 20 % ที่เหลือ บางทีอาจเป็นข้อสอบที่เกินหลักสูตรบ้าง บางทีอาจเป็นข้อสอบ
ที่ต้องใช้เทคนิคการคิดแบบพิเศษ ซึ่งหากเด็กไม่ได้เตรียมตัวมาอย่างดี หรือไม่ใช่เด็กที่มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ก็อาจทำไม่ได้เลย

ซึ่งหากพูดแบบไม่เกรงใจ ก็ต้องพูดว่า แม้จะมีเวลาให้ทำทั้งวัน ก็ทำไม่ได้...

 

แต่หากเป็นข้อสอบภายในโรงเรียน
สัดส่วนของข้อยากจะน้อยลง และข้อที่ยากมากๆ อาจไม่มีเลยด้วยซ้ำไป

“ทำไมล่ะพี่”
ดำหลับรีบถามทันที โดยไม่ให้ผมหยุดพัก

ก็...
ในระดับโรงเรียน จะเป็นการมุ่งเน้นวัดผลว่า เด็กๆ มีความรู้-ความเข้าใจ ในเนื้อหาเพียงพอหรือไม่

โดยหลักการนั้น ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะวัดว่า ใครมีความเป็นเลิศ
ยกเว้นว่า ใครที่เก่งมาก หรือเป็นเลิศจริงๆ ก็อาจทำข้อสอบได้คะแนน “เต็ม”

ดังนั้น หากเทียบโดยทั่วไป
ข้อสอบในระดับโรงเรียน “ควรต้อง"ง่ายกว่าข้อสอบแข่งขัน

 

หรือหากพูดย้อนกลับไปเรื่องลูกของดำรัส
เมื่อข้อสอบในโรงเรียน มักจะไม่ยากมากเกินไป

ก็ต้องบอกว่า ผลการสอบในระดับโรงเรียนนั้น ไม่ได้คะแนนเต็มก็ไม่เป็นไร

...แต่ “ต้อง” ไม่ตก หรือเกือบตก โดยเด็ดขาด

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช