.

.

โจทย์ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

 

ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ฉบับบ้านนอกฉบับนี้ เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนประถมปลาย มาแข่งขันความรู้ทางคณิตศาสตร์กัน

 

ผู้ชนะการแข่งขัน ก็จะได้รางวัลกันไม่มาก-ไม่น้อย คนละร้อย สองร้อย ซึ่งก็เป็นไปตามอัตภาพ

 

ตัวข้อสอบ มีความหลากหลาย ครอบคลุมเกือบทุกเนื้อหาที่นักเรียนระดับประถมปลายควร(ต้อง)รู้ ซึ่งจะว่ายากก็ไม่ใช่ จะว่าง่ายเกินไปก็ไม่เชิง เพราะนักเรียนทำได้คะแนนเต็มก็มีบ้าง ที่ทำได้คะแนนน้อยก็มีพอสมควร แต่ไม่มีใครเลยที่ทำไม่ได้ซักข้อเดียว

 

เรียกกันว่า นักเรียนทุกคนที่มาสอบ ไม่มีใครต้องเสียน้ำตาเพราะถูดข้อสอบรังแก!

 

ลองให้เด็กๆ ทำดูเล่นๆ นะครับ โดยข้อสอบจะมี 20 ข้อ ให้เวลาทำประมาณ 30 นาที  ซึ่งหากทำได้ซัก 90 % ขึ้นไป ก็ถือว่า การเดินทางไปยังสนามสอบเข้า ม.1 ในปีนี้  คงไม่น่ากังวลมากนัก

 

ส่วนหากได้ซัก 80% แต่ไม่ถึง 90 % ก็คงต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อย

 

แต่หากได้ต่ำกว่า 80% ล่ะก็...

 

 

ข้อ 1. จากตารางต่อไปนี้  x มีค่าเท่าไร

  36    100    80 
  18     50     40 
   9      25      x  

 

ข้อ 2. 2 x 108 เป็นกี่เท่าของ 5 x 107

 

ข้อ 3. กำหนดให้ 2A + 3 = 21 และ 10 - 2ฺB = 4 จงหาค่าของ 2B + A

 

ข้อ 4. จำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง A และ ฺB คือ (A+B)/2  ถ้า 2.6 เป็นจำนวนที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง x กับ 3.8 จงหาค่าของ x

 

ข้อ 5. จงหาผลคูณของ ห.ร.ม. กับ ค.ร.น. ของ 720 และ 960

 

ข้อ 6. จะสร้างจำนวนคู่ซึ่งเป็นจำนวนที่มี 4 หลัก โดยใช้เลขโดด 2,3,5 และ 7 ได้ทั้งหมดกี่จำนวน เมื่อเลขโดดในแต่ละหลักต้องไม่ใช้ซ้ำกัน

 

ข้อ 7. จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง 100 มีทั้งหมดกี่จำนวน

 

ข้อ 8. กำหนดให้ A/B = A/8 จงหาค่าของ 5A/9

 

ข้อ 9. จากการแสดงการหารต่อไปนี้ จงหาค่าของ A

 

ข้อ 10. สามเหลี่ยม ABC มีมุม A เท่ากับมุม B และมุม C เป็น 2 เท่าของมุม B จงหาขนาดของมุม A, B และ C

 

ข้อ 11. จงเรียงเศษส่วนต่อไปนี้จากมากไปหาน้อย

                           

 

ข้อ 12. รถไฟขบวนหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 1 กิโลเมตร ในเวลา 1 นาที 30 วินาที จงหาว่าในเวลา 1 ชั่วโมง รถไฟขบวนนี้จะแล่นได้กี่กิโลเมตร

 

ข้อ 13. กำหนดให้ 51 = 5, 52 = 5 x 5, 53 = 5 x 5 x 5 และ 54 = 5 x 5 x 5 x 5 และ a0 = 1 เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆ ที่ไม่เท่ากับศูนย์

จงหาค่าของ (53)0 + (54)0

 

ข้อ 14. จงหาผลลัพธ์ของ 

              

 

ข้อ 15. กำหนดให้ A คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 15 , 25 และ 30 ลงตัว และ B คือจำนวนที่มากที่สุดที่นำไปหาร 18 , 28 และ 33 แล้วเหลือเศษ 3 เท่ากัน  จงหาค่าของ A - B

 

ข้อ 16. กำหนดให้ A/B = 10/11 และ B/C = 11/12 จงหาค่าของ A/C

 

ข้อ 17. ถ้านำลวดยาว 30 ซม. มาพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยให้ด้านยาว ยาวเป็นสองเท่าของด้านกว้าง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้ จะมีพื้นที่เท่าใด

 

ข้อ 18. จงหาผลลัพท์ของ (999 x 1) +  (999 x 2) + (999 x 3) + (999 x 4)

 

ข้อ 19. ถังน้ำรูปทรงลูกบาศก์ มีด้านยาวด้านละ 2 เมตร มีน้ำอยู่ครึ่งถัง ถามว่า มีน้ำอยู่กี่ลิตร

 

ข้อ 20. จงหาผลลัพท์ของ

 

               

 

เป็นไงครับโจทย์ 20 ข้อ

ลองให้เด็กๆ ทำดูนะครับ เอาเป็นว่าห้ามใช้เวลาเกิน 30 นาที

 

แล้วค่อยพลิกไปดูเฉลยหน้าถัดไป นะครับ...

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช