.

.

สนุกกับคณิตเตรียมสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 5.


ข้อที่ 5. ถ้ากำหนดให้ a,b และ c เป็นจำนวนนับใดๆ และ a > b > c แล้วข้อใดถูกต้อง (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 โรงเรียนบดินทรเดชา, 2557)

     1.  a + b > b + c

     2.  a < b + c

     3.  a = b + c

     4.  a - b = c

 

Q : อ่านโจทย์แล้วมึนเลย

A : ถ้ามึนอาจลองกำหนดค่าของ a , b และ c ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดก็ได้ครับ


Q : งั้นกำหนดให้ a=5 , b=2 และ  c=1

A : ดีครับ ไม่ลองไมรู้


Q : แล้วเราก็ลองแทนค่าไปที่ละช้อยส์


     1.  a + b > b + c ===> 5 + 2 > 2 + 1  ข้อนี้เป็นคำพูดที่ถูต้อง

     2.  a < b + c ===> 5 < 2 + 1  ข้อนี้จึงเป็นคำพูดที่ผิด

     3.  a = b + c ===> 5 = 2 + 1  ข้อนี้เป็นคำพูดที่ผิด

     4.  a - b = c ===> 5 - 2 = 1 ข้อนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง


Q : ดังนั้น จึงเลือกข้อ 1. เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ

A : ใช่แล้วครับ.


คอมเมนต์   

 
#1 สุรชัย ๒๕๕๙-๐๙-๐๓ ๑๘:๓๗
แต่ถ้ากำหนด a=5 , b=4 และ c=3
2. a < b + c ===> 5 < 4 + 3 ข้อนี้ก็ถูกด้วยครับ

ส่วนข้อ 1. a + b > b + c
ถูกต้องในทุกกรณี
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช