.

.

โจทย์คณิตพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 2.


ข้อที่ 2.

วีรภาพซื้อเครื่องกรองอากาศมาในราคาลด 20% จากราคาป้ายที่ห้างฟ้าไทย จากนั้นนำมาขายต่อให้สาครในราคาที่บวกเพิ่มเข้าไปอีก 20 % ของราคาที่ซื้อมา แล้วสาครซื้อเครื่องกรองอากาศมาในราคาที่ต่ำกว่าป้ายราคาที่ห้างฟ้าไทยตั้งไว้กี่เปอร์เซนต์ (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สามเสนวิทยาลัย , ตค. 2558)

1. 4

2. 3

3. 2

4. 0Q : อ่านโจทย์เสร็จแล้ว น่างงที่สุดเลย

A : ครับ อ่านเสร็จแล้วก็แยกเอาแต่สาระสำคัญมาซิครับQ : โจทย์ว่างี้นะ "วีรภาพซื้อเครื่องกรองฯ มา ราคาลดจากป้าย 20 % แล้วขายให้สาครในราคาบวก 20 % ของราคาที่ซื้อมา ถามว่าสาครซื้อมาราคาต่ำกว่าป้ายเท่าไร"

A : ใช่ครับ ทำได้ใช่ไหมครับQ : แต่โจทย์ไม่เห็นบอกราคาที่เป็นบาทมาเลย อย่างงี้จะทำไงดีนะ

A : เราก็สมมุติเอาซิครับ โดยถ้าโจทย์เป็นร้อยละ เราก็สมมุติว่าเป็นราคา 100 บาท ก็ได้ครับQ : งั้น ถือว่าห้างฟ้าไทย ตั้งราคาไว้ 100 บาท  วีรภาพซื้อเครื่องกรองฯ มาราคาลดจากป้าย 20 % แสดงว่าซื้อมาราคา 80 บาท

A : ดีครับQ : ทีนี้ นำมาขายโดยบวกราคาขายเพิ่มเข้าไป 20 % จากราคาที่ซื้อมา ก็หมายความว่า ถ้าซื้อมา 100 บาท ก็ขายไปให้สาครในราคา 120 บาท

เราก็ตั้งบัญญัติไตรยางศ์ ได้ว่า...

 

ซื้อเครื่องกรองฯ มา 100 บาท ขายไปให้สาครในราคา  =       120          บาท

ซื้อเครื่องกรองฯ มา  80 บาท ขายไปให้สาครในราคา  =   120/100 x 80 บาท

                                                                      =       96            บาท

A : ใช่แล้วครับ ทีนี้โจทย์ถามว่า "สาครซื้อเครื่องกรองอากาศมาในราคาที่ต่ำกว่าป้ายราคาที่ห้างฟ้าไทยตั้งไว้กี่เปอร์เซนต์"Q : ก็ไม่ยากแล้วค่ะ เนื่องจากเราสมมุติไว้ในตอนแรกว่าราคาป้ายเท่ากับ 100 บาท ดังนั้นเมื่อสาครซื้อไปในราคา 96 บาท จึงเป็นการซื้อต่ำกว่าราคาป้า่ย 4 บาท

A : แต่โจทย์ถามเป็นเปอร์เซนต์นะครับQ : โอ้ย ย ย คุณก้อ...

     พอดีชั้นสมมุติไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า ราคาป้าย 100 บาท ถ้าซื้อต่ำกว่าป้าย 4 บาท ก็คือต่ำกว่า 4 % นั่นแหละค่ะ

A : ครับ ดีครับ แต่ถ้าราคาที่สมมุติไว้ไม่ใช่ 100 บาท ก็จะต้องเทียบบัญญัติไตรยางศ์ หาเปอร์เซนต์อีกทีนะครับQ : จ้า า า า เข้าใจแล้วจ้า พ่อคุณ พ่อคุณผู้รอบคอบ บ บ 

A : ...