.

.

โจทย์คณิตพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 3.


ข้อที่ 3. ข้าวสารถังละ 90 บาท จำนวน 9 ถัง ผสมกับข้าวสารถังละ 125 บาท จำนวน 4 ถัง แล้วขายไปถังละ 120 บาท ถ้าขายข้าวสารได้หมดจะได้กำไรหรือขาดทุนประมาณกี่เปอร์เซนต์ (Pre-test เข้า ม.1 , สวนกุหลาบ , ธค.59)

1. กำไร 18.17 %

2. กไร 19.08 %

3. ขาดทุน 8.07 %

4. ขาดทุน 9.18 %Q : ชั้นว่าข้อนี้ไม่ยากนะ

A : งั้นลงมือทำเลยซิครับ


Q : ขั้นแรก เราก็คำนวณว่าเราจ่ายเงินซื้อข้าวสารไปทั้งหมดเท่าไร โดย...

     - ข้าวสาร ถังละ 90 บาท จำนวน 9 ถัง = 90 x 9 = 810 บาท

     - ข้าวสาร ถังละ 125 บาท จำนวน 4 ถัง = 120 x 4 = 500 บาท

     เพราะฉะนั้น เราซื้อข้าวสารไปทั้งหมด 9 + 4 = 13 ถัง คิดเป็นเงิน = 810 + 500 = 1,310 บาท

A : ดีครับ


Q : ขั้นต่อไป เราก็คำนวณว่าเราขายข้าวสารไปได้เงินทั้งหมดเท่าไร โดยขายไปถังละ 120 บาท จำนวนเท่ากับที่ซื้อมาซึ่งก็คือ 13 ถัง ดังนั้น จึงได้เงินเท่ากับ 120 x 13 = 1,560 บาท

A : เอาล่ะครับ ได้ทั้งทุนทั้งหมด ได้ทั้ง ยอดขายทั้งหมดแล้ว


Q : ใช่แล้วค่ะ พอได้งี้แล้ว เราก็มาดูว่าเราได้กำไรหรือขาดทุน โดยเอายอดขายตั้งแล้วลบด้วยต้นทุน ก็เท่ากับ 1,560 - 1,310 = 250 บาท

A : อืม ม ม ได้กำไร 250 บาท แต่โจทย์เค้าถามกำไรเป็นเปอร์เซนต์นะครับ


Q : วุ้ย ย ย คุณก็ ชั้นยังคำนวณไม่เสร็จเลย

      ชั้นยังจำการคำนวณเป็นเปอร์เซนต์ที่คุณเคยสอนได้อยู่เลยนะ...

      กำไรหรือขาดทุน คือสิ่งที่เกินหรือขาดจากทุน ดังนั้น การคำนวณ % กำไรหรือขาดทุนก็ต้องเทียบทุนเป็น 100 เสมอ

A : เก่งครับ ความจำดีมากเลยครับ


Q : ดังนั้น เราก็ตั้งบัญญัติไตรยางศ์ได้ว่า...

     ข้าวสารทุน 1,310 บาท ขายได้กำไร   =          250           บาท

     ข้าวสารทุน 100 บาท ขายได้กำไร     =  250/1,310 x 100  บาท

                                                      = 19.08                  บาท

     ข้อนี้จึงตอบว่า ได้กำไร 19.08 % ค่ะ

A : เก่งครับ เดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับ