.

.

โจทย์คณิตพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 5.


ข้อ 5. ตู้กระจกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดภายนอก กว้าง 1.4 เมตร ยาม 2.5 เมตร สูง 1.2 เมตร และกระจกหนา 0.2 เมตร ถ้ามีน้ำอยู่ 5/7 ของตู้กระจก ดังนั้นจะมีน้ำอยู่กี่ลูกบาศก์เมตร (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สวนกุหลาบวิทยาลัย , ธค.2559)

1. 1.2 ลูกบาศก์เมตร

2. 1.5 ลูกบาศก์เมตร

3. 1.8 ลูกบาศก์เมตร

4. 1.9 ลูกบาศก์เมตรQ : โจทย์แบบนี้ ถ้านึกไม่ออกควรจะวาดรูปดูใช่ไหมคะ

A : ใช่ครับ วาดคร่าวๆ ดู ก็จะเห็นภาพชัดขึ้น แล้วไม่หลุดจุดสำคัญๆ ด้วย


Q : งั้นชั้นวาดตามนี้นะคะ

A : ใช่เลยครับ แต่ตอนสอบจริงๆ ไม่ต้องบรรจงขนาดนี้นะครับ


Q : เนื่องจากกระจกมีความหนา ดังนั้น น้ำที่ใส่อยู่จริงๆ จึงน้อยกว่าปริมาตรภายนอก

     จากรูป...

     - ความกว้างภายใน จึงเท่ากับ 1.4 - 0.2 - 0.2 = 1.0 เมตร

     - ความยาวภายใน จึงเท่ากับ 2.5 - 0.2 - 0.2 = 2.1 เมตร

     - ความสูงภายใน จึงเท่ากับ 1.2 - 0.2 = 1.0 เมตร

     ดังนั้น ปริมาตรที่บรรจุได้ทั้งหมดเท่ากับ 1.0 x 2.1 x 1.0 = 2.1 ลูกบาศก์เมตร

A : ครับ ทำต่อไปเลยครับ


Q : โจทย์บอกว่ามีน้ำอยู่ 5/7 ของตู้กระจก

      ดังนั้น จึงมีน้ำเท่ากับ 5/7 x 2.1 = 1.5 ลูกบากศ์เมตร

      ซึ่งก็คือคำตอบข้อ 2 นั่นเอง

A : เก่งครับ