.

.

โจทย์คณิตพิชิตข้อสอบเข้า ม.1 ข้อที่ 9.


ข้อที่ 9. ถังเก็บน้ำทรงกระบอกใบหนึ่ง รัศมีก้นถังยาว 3 เมตร ถังสูง 2 เมตร จุน้ำไว้เต็มถัง ถ้าถ่ายน้ำจากถังเก็บน้ำลงสู่งสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1 1/3 เท่าของความกว้าง และสูง 2 เมตร จะได้น้ำคิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาตรสระน้ำ (กำหนด p  = 3.14) (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สามเสนวิทยาลัย , ตค. 2558)

1. 58.88

2. 78

3. 78.50

4. 80


Q : แหมข้อนี้ไม่ต้องสอนชั้นเลยนะ ชั้นทำได้แบบสบายมากๆ

A : โอเคครับ


Q : ถังเก็บน้ำทรงกระบอกใบหนึ่ง รัศมีก้นถังยาว 3 เมตร ถังสูง 2 เมตร จุน้ำไว้เต็มถัง

     จะมีน้ำคิดเป็นปริมาตรเท่ากับ...

          สูตร ปริมาตร = พื้นที่หน้าตัด x สูง

                           = pr2 x สูง

                           = (3.14 x 3 x 3) x 2

                           = 56.52 ลบ.เมตร


    สระน้ำ ก็มีปริมาตรเท่ากับ = 6 x (1 1/3 x 6) x 2

                                     = 6 x (4/3 x 6) x 2

                                     = 6 x 8 x 2

                                     = 96 ลบ.เมตร

 

    เมื่อถ่ายน้ำใส่สระน้ำ...

    โจทย์อยากทราบปริมาตรน้ำว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรเมื่อเทียบกับปริมาตรสระ

    เราก็เทียบบัญญัติไตรยางค์โดย

        สระน้ำปริมาตร 96 ลบ.เมตร มีน้ำอยู่    =   56.52   ลบ.เมตร

        สระน้ำปริมาตร 100 ลบ.เมตร มีน้ำอยู่  =   56.52/96 x 100

                                                         =   58.88

   พอได้อย่างนี้แล้ว ก็ตอบข้อ 1. เป็นคำตอบที่ถูกต้องในทันทีเลยค่ะ

A : เก่งมากครับ


Q : (ยิ้มจนแก้มแทบปริ) ...