.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 1

 

ข้อที่ 1. ข้อใดมีค่าน้อยที่สุด  (Pre-test สตรีวิทยา 20 มค. 2561)

   1. 3+6+7-4x2

   2. 8+3x5-14

   3. 6+6÷3x2

   4. 2+10-6÷2


Q : อื่ม ม  ม   ม  โจทย์ข้อนี้เป็นเหมือนคณิตคิดเร็วเลยใช่ไหมคะ

A : ก็ไม่เชิงครับ โจทย์แบบนี้ จะวัดว่าน้องๆ รู้จักลำดับของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไหม


Q : ก็ไม่ยากนี่คะ ถ้ามีเครื่องหมาย +, - , x , ÷ อยู่ด้วยกัน เราก็ทำเครื่องหมายคูณกับหารก่อน แล้วหลังจากนั้นก็ทำเครื่องหมายบวกลบ

A : งั้น ลงมือเลยดีไหมครับ


Q : ขั้นแรกเราก็ใส่วงเล็บก่อน จะได้ไม่งงว่าอะไรควรทำก่อนทำหลัง

 

      1. (3+6+7)-(4x2) = 16-8 =8

 

      2. 8+(3x5)-14  =  8+15-14 = 9

 

      3. 6+((6÷3)x2) = 6+4 = 10

 

      4. 2+10-(6÷2) = 12-3 = 9


   ถ้าเป็นอย่างนี้ คำตอบที่ถูกต้องก็คือ คำตอบข้อที่ 1. นะคะ

A : ใช่แล้วครับ คำตอบข้อที่ 1. เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ