.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 5


ข้อที่ 5.


ถ้า A + B = 9 และ A + 2 = C - B แล้วค่าของ A + B + C ตรงกับข้อใด (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนสตรีวิทยา , 20 มค. 2561)

1. 10

2. 15

3. 20

4. 25


Q : อย่าอธิบายชั้นเลยนะ ข้อแบบนี้ ชั้นทำได้แน่ๆ

A : ... (นั่งอมยิ้มอย่างยินดี)


Q : เราก็พยายามจัดรูปให้เป็น A + B + C ให้ได้

                            A + B = 9         ...(สมการ 1)

                            A + 2 = C - B    ...(สมการ 2)

     จัดรูปสมการ 2,   A + B = C - 2     ...(สมการ 3)

           (1)=(2),       C - 2 = 9

                                  C = 11         

          ดังนั้น    A + B + C = 9 + 11

                                    = 20

     ข้อนี้ตอบ ข้อ 3. เลย ใช่ไหมคะ

A : ... (พยักหน้าอย่างพอใจ)