.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 32


ข้อที่ 32.


รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง กว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร ถ้าลดความยาวของด้านกว้าง 10% และเพิ่มความยาวของด้านยาว 20 % ข้อใดสรุปถูกต้อง (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนสตรีวิทยา , 20 มค. 2561)

1. พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่ ลดลง 5 %

2. พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่ ลดลง 7 %

3. พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืยผ้ารูปใหม่ เพิ่มขั้น 8 %

4. พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปใหม่ เพิ่มขึ้น 15 %


Q : ไม่รู้จะมีหลายวิธีหรือเปล่านะ แต่ถ้าเป็นชั้นทำล่ะก็ ชั้นจะทำอย่างนี้...

     เดิมกว้าง 20 ซม. ลดลง 10 % เท่ากับลดลง 10/100 x 20 = 2 ซม. จึงกว้างเป็น 18 ซม.

     เดิมยาว 34 ซม. เพิ่มขึ้น 20 % เท่ากับเพิ่มขึ้น 20/100 x 34 = 6.8 ซม. จึงยาวเป็น 40.8 ซม.

     สี่เหลี่ยมเดิมมีพื้นที่ เท่ากับ 20 x 34 = 680 ตร.ซม.

     สี่เหลี่ยมใหม่มีพื้นที่ เท่ากับ 18 x 40.8 = 734.4 ตร.ซม.

     พื้นที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 734.4-680 = 54.4 ตร.ซม.

     คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 54.4/680 x 100 = 8 %

     ดังนัั้น คำตอบที่ถูกต้องก็คือ คำตอบข้อ 3. ค่ะ


A : ก็โอเคครับ

     เพียงแต่เราอาจลัดขั้นตอนได้เล็กน้อยตรงนี้นะครับ...

 

     เดิมที่คำนวณว่า "เดิมกว้าง 20 ซม. ลดลง 10 % เท่ากับลดลง 10/100 x 20 = 2 ซม. จึงกว้างเป็น 18 ซม."

     อาจคิดเป็น "เดิมกว้าง 20 ซม. ลดลง 10 % เท่ากับเหลือ 90/100 x 20 = 18 ซม."

 

     เดิมที่คำนวณว่า "เดิมยาว 34 ซม. เพิ่มขึ้น 20 % เท่ากับเพิ่มขึ้น 20/100 x 34 = 6.8 ซม. จึงยาวเป็น 40.8 ซม."

     อาจคิดเป็น "เดิมยาว 34 ซม. เพิ่มขึ้น 20 % เท่ากับเพิ่มขึ้นเป็น 120/100 x 34 = 40.8 ซม."


     ก็จะลดขั้นตอนลงได้เล็กน้อยครับ


Q : อ้อค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


A : แต่ถ้าถนัดแบบการตั้งสมการ ก็อาจใช้วิธีตั้งสมการก็ได้นะครับ

Q : หือ อ  อ   อ  มีด้วยเหรอคะ


A : ดูนะครับ เดี๋ยวจะลองทำให้ดู...

     

Q : วิธีนี้ น่าจะประหยัดเวลาลงไปได้เยอะเชียวนะคะ ถือเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยค่ะ