.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 33


ข้อที่ 33.


เพชรเดินทางจากกรุงเทพไปหาญาติที่จังหวัดภูเก็ต วันแรกเดินทางได้ 3/7 ของระยะทางทั้งหมด วันที่สองเดินทางได้ 1/2 ของระยะทางที่เหลือ วันที่สามเดินทางได้ 1/5 ของระยะทางที่เดินในวันแรกและวันที่สองรวมกัน แล้วยังเหลือระยะทางอีก 123 กิโลเมตรจึงจะถึงที่หมาย อยากทราบว่ากรุงเทพและภูเก็ต อยู่ห่างกันกี่กิโลเมตร (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สวนกุหลาบวิทยาลัย , 9 ธค. 2560)

1. 861 กิโลเมตร

2. 848 กิโลเมตร

3. 738 กิโลเมตร

4. 615 กิโลเมตร


Q : เราก็กำหนดให้ระยะทางทั้งหมดคือ W

     วันแรกเดินทางได้ 3/7 ของระยะทางทั้งหมด = 3/7 x W

     ระยะทางที่เหลือหลังจากวันแรกคือ W - 3/7 x W = 4/7 x W

     วันที่สองเดินทางได้ 1/2 ของระยะทางที่เหลือ = 1/2 x (4/7 x W) = 2/7 x W


     วันที่สามเดินทางได้ 1/5 ของสองวันแรกรวมกัน

          สองวันแรกรวมกัน = 3/7 x W +  2/7 x W = 5/7 x W

     เดินทางได้ 1/5 ของสองวันแรกรวมกัน = 1/5 x 5/7 x W = 1/7 x W


     แสดงว่าทางที่เหลือหลังจากเดินทางได้ 3 วัน = W - 3/7 x W -2/7 x W - 1/7 x W

                                                                = 1/7 x W

   

      ยังคงเหลือระยะทาง เท่ากับ 123 กิโลเมตร

              ดังนั้น         1/7 x W = 123     

                                      W = 123 x 7

                                      W = 861 กิโลเมตร

     เพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ 1. เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ


A : ดีครับ แต่เราอาจทำอีกวิธีก็ได้ครับ ดูตามนี้นะครับ...

     

Q : ขอบคุณมากค่ะ