.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 35


ข้อที่ 35.


ชายคนหนึ่งมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง ซื้อรองเท้า 1/5 ของเงินทั้งหมด ซื้อนาฬิกา 1/3 ของเงินที่เหลือจากซื้อรองเท้า และซื้อเสื้อผ้า 5/7 ของเงินที่ซื้อรองเท้า และนาฬิกาตามลำดับ ปรากฏว่าเหลือเงิน 2,400 บาท อยากทราบว่าชายคนนี้ซื้อนาฬิกา และเสื้อผ้าไปทั้งหมดกี่บาท (ข้อสอบเข้า ม.1 , ห้อง gifted , บดินทรเดชา(สิงห เสนีย) , 14 มค. 2561)

   1. 3,200

   2. 4,000

   3. 5,600

   4. 7,200


Q : เอาล่ะ ชั้นจะลองทำดูนะ โดยกำหนดให้เงินทั้งหมดที่มีคือ 1

     ซื้อรองเท้า 1/5 ของเงินทั้งหมด แสดงว่าเหลือเงิน 4/5

     ซื้อนาฬิกา 1/3 ของเงินที่เหลือจากซื้อรองเท้า เท่ากับซื้อไป = 1/3 x 4/5 = 4/15

          แสดงว่าตอนนี้จะเหลือเงินเท่ากับ 4/5 - 4/15 = 8/15

          แสดงว่าเงินที่ซื้อรองเท้ากับนาฬิกา รวมกันเท่ากับ 7/15 (คำนวณได้จาก 1 - 8/15)

     ซื้อเสื้อผ้า 5/7 ของเงินที่ซื้อรองเท้า และนาฬิกาตามลำดับ = 5/7 x 7/15 = 1/3

          แสดงว่าตอนนี้เหลือเงินเท่ากับ 8/15 - 1/3 = 1/5

     เงินที่เหลือ 1/5 โจทย์บอกว่าเท่ากับเงิน 2,400 บาท 

          แสดงว่า เงินที่มีอยู่ทั้งหมดในตอนแรกคือ 2,400 x 5 = 12,000 บาท

     เงินที่ซื้อนาฬิกากับเสื้อผ้า เท่ากับ 4/15 + 1/3 = 9/15

     ดังนั้นเงินที่ซื้อนาฬิกากับเสื้อผ้า จึงเท่ากับ 9/15 x 12,000 = 7,200 บาท


     ก็เลือกตอบคำตอบข้อ 4 เลยนะคะ

A : ดีครับ