.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 37


ข้อที่ 37.


ถ้าพ่อค้าตั้งราคาขายสินค้าไว้ซึ่งทำให้ได้กำไร 15% พอลูกค้ามาซื้อลดราคา 12% แล้ว พ่อค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนร้อยละเท่าใด (ข้อสอบเข้า ม. ห้อง gifted , โรงเรียน บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

1. กำไรร้อยละ 0.5

2. กำไรร้อยละ 1

3. กำไรร้อยละ 1.2

4. กำไรร้อยละ 3


Q : อุ้ย ย  ย ข้อแบบนี้สบายมากๆ

A : ... (ยิ้ม)


Q : ให้สินค้ามีราคาทุนเท่ากับ 100 บาท ตั้งขายกำไร 15% ก็คือตั้งราคา 115 บาท

      ลดให้ลูกค้า 12% หมายความว่า...

          ตั้งราคาขาย 100 บาท  ขายจริง           88            บาท

          ตั้งราคาขาย 115 บาท ขายจริง   (88/100) x 115   บาท

                                                  = 101.20              บาท


     ดังนั้น ทุน 100 บาท จะได้เงิน 101.20 บาท ก็คือได้กำไรเท่ากับ 1.20 %

     คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ 3. ค่ะ


A : ทำได้จริงๆ ไม่ได้โม้ด้วย

Q  : ... (ทำหน้ายักษ์ใส่)