.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 38


ข้อที่ 38.


มีก๊อกน้ำขนาดเท่ากันจำนวนหนึ่ง ถ้าเปิดก๊อกน้ำ 5 ก๊อกพร้อมกันเป็นเวลา t นาที จะขาดน้ำอีก 24 ลูกบาศก์เมตรจึงจะเต็มถึง แต่ถ้าเปิดน้ำเข้าถัง 7 ก๊อกพร้อมกันเป็นเวลา t นาที จะขาดน้ำอีก 8 ลูกบาศก์เมตร จึงจะเต็มถัง ถังใบนี้จุน้ำกี่ลิตร (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 ห้อง gifted , บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

   1.  45

   2.  54

   3.  64

   4.  128


Q : อันนี้ ทำไม่เป็นเลยค่ะ แค่อ่านโจทย์ก็งงแล้วค่ะ

A : เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ


Q : ขอบคุณค่ะ

A : เริ่มกันอย่างนี้นะครับ โดยกำหนดให้น้ำเต็มถัง มีปริมาตรเท่ากับ V ลบ.ม. 

     

     ถ้าเปิดก๊อกพร้อมกันเป็นเวลา t นาที จะขาดน้ำอีก 24 ลูกบาศก์เมตรจึงจะเต็มถึง คือ

                        5 x t = V - 24                     .......(1)

     ถ้าเปิดน้ำเข้าถัง 7 ก๊อกพร้อมกันเป็นเวลา t นาที จะขาดน้ำอีก 8 ลูกบาศก์เมตร จึงจะเต็มถัง คือ

                        7 x t = V -8                        .......(2)

     จาก (1),             t = (V-24)/5                   ......(3)

     จาก (2),             t = (V-8)/7                     ......(4)

     (3)=(4),   (V-24)/5 = (V-8)/7 

                   (V-24)x7 = (V-8)x5 

                   7V - 168 = 5V - 40

                   7V - 5V  = 168-40

                           2V = 128

                             V = 64

     เพราะฉะนั้น ถังใบนี้จะจุน้ำเท่ากับ 64 ลูกบาศก์เมตรครับ


Q : อ้อ ค่ะ คำตอบสำหรับข้อนี้คือข้อ 3 นะคะ

     เดี๋ยวขอลอกไปสอนลูกนิดนึงนะคะ...