.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 40


ข้อที่ 40.


เดิมสุเทพและสุทินมีเงินรวมกัน 1,000 บาท สุเทพให้เงิน 1/3 ของเขาแก่สุทิน หลังจากรับเงินมาแล้ว สุทินนำเงินที่มีรวมกันแล้วให้เงิน 1/3 ที่เขามีอยู่แก่สุเทพ ซึ่งทำให้ทั้งคู่มีเงินเท่ากัน แล้วจำนวนเงินที่สุเทพมีอยู่เดิมตรงกับข้อใด (ข้อสอบ pre-test เข้า ม. 1 ห้อง gifted , บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

1. 250 บาท

2. 375 บาท

3. 625 บาท

4. 750 บาทQ : คุณอย่าเพิ่งสอนอะไรเลยนะ ขอชั้นลองทำดูก่อน

     กำหนดให้  A = สุเทพ  B = สุทิน

            A + B = 1,000                

     หรือ B = 1,000 - A                 ......(1)


     จากโจทย์ สุเทพให้เงิน 1/3 ของเขาแก่สุทิน

          สุเทพจึงเหลือเงิน 2/3 x A

          สุทินจึงมีเงินเป็น B + 1/3 x A


     จากโจทย์ สุทินนำเงินที่มีรวมกันแล้วให้เงิน 1/3 ที่เขามีอยู่แก่สุเทพ

          สุทินจึงเหลือเงิน 2/3 x (B + 1/3 x A)     

          สุเทพจึงมีเงินเป็น 1/3 x (ฺB+ 1/3 A)+ 2/3 A


      จากโจทย์ พอให้เงินกันไปมาแล้ว ทำให้ทั้งคู่มีเงินเท่ากัน

                                2/3 x (B + 1/3 x A) = 1/3 x (ฺB+ 1/3 x A)+ 2/3 x A

                               1/3 x (B + 1/3 x A)  = 2/3 x A

                          1/3 x B + 1/3 x 1/3 x A = 2/3 x A

     เอา 3 คูณตลอด ,   3/3 x B + 3/3 x 1/3 x A = 3 x 2/3 x A

                                              B +  1/3 x A = 2 x A

                                                             B = 5/3 x A

       แทน B จากสมการ (1)             1,000 - A = 5/3 x A

                                                   8/3 x A  = 1,000

                                                            A = 375


     ก็เลือกตอบ ข้อ 2 เลยนะคะ


A : ดีครับ...