.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 42

  

ข้อที่ 42.


อัตราค่าโดยสาร Grab Taxi เป็นดังนี้ 2 กิโลเมตรแรกคิดราคา 35 บาท และทุกๆ ครึ่งกิโลเมตรที่เพิ่มขึ้น คิดราคาครึ่งกิโลเมตรต่อ 6 บาท ถ้าเอมี่เสียเงินค่าเดินทาง 257 บาท แล้ว เอมี่เดินทางคิดเป็นระยะทางมากที่สุดกี่กิโลเมตร (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนสตรีวิทยา , 20 มค. 2561)

   1. 18.5

   2. 20.5

   3. 37

   4. 39


Q : ข้อสอบโจทย์ปัญหานี่ ชั้นว่าชั้นเข้าใจดีนะ แต่คุณลูกนี่ เวลาเจอโจทย์มักไปไม่ค่อยเป็นเลย

A : ก็ต้องฝึกฝนเยอะๆ ครับ


Q : เดี๋ยวชั้นขอลองทำข้อนี้ดูนะคะ

A : เชิญเลยครับ


Q : กำหนดให้ N คือระยะทางที่มีหน่วยเป็นครึ่งกิโลเมตร

     จากโจทย์เราก็ตั้งสมการได้ว่า...

                 35 +  N x 6 = 257

                        N x 6   = 257-35

                               N = 222/6

                               N = 37

            

     ดังนั้น จำนวนระยะทางที่มากที่สุดคือ 37/2 กิโลเมตร + 2 กิโลเมตรแรก = 20.5  กิโลเมตร

     ซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบข้อ 2 ค่ะ


A : ดีครับ แต่ถ้ากลัวว่าจะงง ก็อาจแปลงค่าโดยสารต่อครึ่งกี่โลเมตร เป็นต่อกิโลเมตรก่อนก็ได้

    โดยเมื่อคิดราคาครึ่งกิโลเมตรต่อ 6 บาท ก็คือ 6x2 = 12 บาทต่อ กิโลเมตร

     ดังนั้น  ถ้ากำหนดให้ M คือ ระยะทางที่มีหน่วยเป็นกิโลเมตร

                 35 +  M x 12 = 257

                         M x 12   = 257-35

                                 M = 222/12

                                 M = 18.5

ดังนั้น จำนวนระยะทางที่มากที่สุดคือ 18.5 กิโลเมตร + 2 กิโลเมตรแรก = 20.5  กิโลเมตร


Q : อ้อค่ะ...