.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 48


ข้อที่ 48.


ในววนสัตว์แห่งหนึ่งมีจำนวนนกสองขาหนูสี่ขา และงูไม่ามีขา นับรวมกันได้ 50 ตัว นับขารวมกันได้ 100 ขา โดยจำนวนหนูสี่ขามากกว่านกสองขาอยู่ 7 ตัว แล้วในสวนสัตว์แห่งนี้มีงูกี่ตัว (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , โรงเรียนบดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

     1. 17 ตัว

     2. 18 ตัว

     3. 19 ตัว

     4. 20 ตัว


Q : วุ้ยคุณ โจทย์แบบนับขา นับหัวนี่ ชั้นถือว่าเป็นเซียนเลยนะ

     เดี๋ยวจะลองทำให้ดู

          กำหนดให้ B = จำนวนนก  R = จำนวนหนู  และ S = จำนวนงู

     ทีนี้ก็เขียนสมการตามที่โจทย์บอก...

          B+R+S = 50          ...(1)

          2B+4R = 100         ...(2)

          R-B = 7                 ....(3)

     ถามว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีงูกี่ตัว


     เอา (3) x2 ,                        2R-2B = 14             ....(4)

     เอา (3)+(4),    (2B+4R) + (2R-2B) = 100+14

                                2B+4R+ 2R-2B = 114

                                                  6R = 114

                                                    R = 19               ...(5)

     แทน (5) ใน (3) ,                    19-B = 7

                                                    B = 19-7

                                                    B = 12                ...(6)

     แทน (5) , (6) ใน (1) ,      12+19+S = 50

                                                     S = 50-19-12

                                                     S = 19               ....(7)

     ดังนั้น ก็ตอบว่ามีงูอยู่ทั้งหมด 19 ค่ะ


A : ดีมากครับ...