.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 53


ข้อที่ 53.


บ้านมันนี่อยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านแอนนา บ้านแอนนี่อยู่ทางทิศเหนือของบ้านมันนี่ และบ้านแอนนี่อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านจินนี่ ถ้าระยะทางจากบ้านแอนนากับบ้านมันนี่ บ้านมันนี่กับบ้านแอนนี่ และบ้านแอนนี่กับบ้านจินนี่ เท่ากับ 50, 70 และ 20 เมตร ตามลำดับ แล้วบ้านแอนนาอยู่ทางทิศใดของบ้านจินนี่ (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สตรีวิทยา , 20 มค. 2561)

1. ทิศเหนือ

2. ทิศใต้

3. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้


Q : ตอนแรกนึกว่าข้อสอบจะยาก

     แต่พอมองดูช้อยส์แล้ว คำตอบของแต่ละตัวเลือกไม่ได้ต้องการคำตอบว่าบ้านแอนนากับบ้านจินนี่ทำมุมกันกี่องศา

     ชั้นว่า ชั้นน่าจะทำได้นะ


A : งั้นลงมือเลยครับ

Q : ก็เพียงแต่วาดรูปตามที่โจทย์บอกมา

     

     เพียงแค่นี้ เราก็รู้ว่าบ้านแอนนาอยู่ทางทิศตะวันตกคล้อยไปทางทิศใต้ของบ้านจินนี่

     ซึ่งไม่จำเป็นต้องรู้อย่างเป๊ะๆ เพราะในช้อยส์ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้น

     ดังนั้นเราก็มาดูช้อยส์กัน ว่าคำตอบที่เป็นไปได้ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้

     ซึ่งก็คือข้อ 4. นั่นเองค่ะ

A : ดีครับ

     แต่ตอนอยู่ในห้องสอบเด็กๆ ต้องตั้งสมาธิดีๆ นะครับ เรื่องทิศนี่ถึงแม้เป็นเรื่องที่ไม่ยาก

     แต่บางทีวาดผิดไปจุดเดียว จะผิดทั้งหมดเลยครับ


Q : ค่ะ เดี๋ยวจะไปย้ำเจ้าตัวเล็กที่บ้านอีกทีค่ะ