.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 56


ข้อที่ 56.


บัตรตัวเลขจำนวน 6 ใบ ซึ่งมีเลข 0 ถึง 5 นำมาสร้างจำนวนที่มี 4 หลักได้กี่จำนวน (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , สวนกึหลาบวิทยาลัย , 9 ธค. 2560 )

1. 150 จำนวน

2. 300 จำนวน

3. 330 จำนวน

4. 360 จำนวน


Q : ข้อที่เกี่ยวข้องกับการนับจำนวนวิธีนี้ คุณเคยบอกไว้ครั้งหนึ่งแล้วว่า...

     จำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน จะเท่ากับ ผลคูณของจำนวนวิธีของแต่ละเหตุการณ์นั้น


    (หมายหด : คุณ A เคยอธิบายให้คุณ Q ฟังไว้เมื่อนานมาแล้ว ซึ่งถ้าหากพ่อแม่พี่น้องลืม

     ก็สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ในภาค 2 นะครับ แต่ถ้าขี้เกียจย้อนกลับไปหาว่าเป็นข้อไหนแน่

     ก็กด  link ตรงนี้ได้เลยครับ)

A : ดีมากครับ ที่ยังจำได้ งั้นลองทำให้ดูหน่อยซิครับ


Q : ก็ ถ้าจะสร้างจำนวนที่มี 4 หลัก ซึ่งก็คือหลัก พัน , ร้อย ,  สิบ และ หลักหน่วย นะคะ

     ในกรณีนี้หลักพันจะเป็นเลข 0 ไม่ได้ เพราะจะทำให้จำนวนนั้นมีค่าแค่ 3 หลัก

     ดังนั้น หลักพัน จึงเลือกเลขมาใส่ได้แค่ 5 วิธี คือเลข 1 , 2 , 3 , 4 , 5


     ทีนี้พอเลือกไป 1 ใบแล้ว บัตรตัวเลขก็จะเหลืออยู่ 5 ใบ  เราก็เลือกมาเป็นหลักร้อย

     ซึ่งจะเป็นเลขไหนก็ได้ ดังนั้น ก็จะมีวิธีอยู่ 5 วิธี


     หลังจากนั้น บัตรตัวเลขก็จะเหลืออยู่ 4 ใบ

     ในหลักสิบจึงมีวิธีเลือกได้ 4 วิธี


     หลักจากนั้น ก็มาถึงหลักหน่วย ซึ่งมีบัตรเหลืออยู่ 3 ใบ จึงเลือกมาใส่หลับหน่วยนี้ได้ 3 วิธี


     ดังนั้นสรุปจำนวนวิธีที่เลือกได้ คือ...

           หลักพัน    5 วิธี

           หลักร้อย   5 วิธี

           หลักสิบ    4 วิธี

           หลักหน่วย 3 วิธี


     เนื่องจาก  จำนวนวิธีของเหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน จะเท่ากับ ผลคูณของจำนวนวิธีของแต่ละเหตุการณ์นั้น

     จำนวนวิธีทั้งหมดคือ 5 x 5 x 4 x 3 = 300 วิธี

     ซึ่งก็คือสามารถนำมาสร้างเลขได้ 300 จำนวนนั่นเอง

     คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็นคำตอบข้อ 2. ค่ะ


A : ดีมากเลยครับ(หมายหด : ไหนๆ ก็มาเรียนรู้เรื่องนี้กันแล้ว เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ใคร่รบกวนพ่อแม่พี่น้อง

 ลองย้อนกลับไปทำโจทย์เรื่องทำนองนี้อีกซักข้อ  โดยกดตรงนี้  เลยนะครับ)