.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 61


ข้อที่ 61.


รถกระบะบรรทุกตู้เย็นได้ครั้งละ 10 ตู้ หากต้องการขนส่งตู้เย็น x ตู้ ต้องวิ่งรถบรรทุกอย่างต่ำ 10 รอบ ให้ A และ B แทนค่า x ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดที่สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น แล้ว A+B ตรงกับข้อใด (ข้อสอบ Pre-test เข้า ม.1 , บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

1. 190

2. 191

3. 195

4. 199


Q : อ่านโจทย์แล้วมึนเลยค่ะ

     เดี๋ยวขออ่านอีกรอบก่อนนะคะ

     "รถกระบะบรรทุกตู้เย็นได้ครั้งละ 10 ตู้ หากต้องการขนส่งตู้เย็น x ตู้ ต้องวิ่งรถบรรทุกอย่างต่ำ 10 รอบ" 

     แสดงว่าตู้เย็นจะมีจำนวนสูงสุด ไม่เกิน 10 x 10 = 100 ตู้


     "ให้ A และ B แทนค่า x ที่มากที่สุดและน้อยที่สุดที่สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น"

     ก็จำนวนที่มากที่สุด ก็คือ 100 ตู้นี่แหละค่ะ เพราะถ้าเกิน 100 ตู้ ต้องวิ่งเพิ่มมากกว่า 10 รอบ

     ซึ่งอันนี้ ก็คือค่า A ที่โจทย์ถาม


     ทีนี้ ก็มาดูค่าที่น้อยที่สุด ที่จะทำให้วิ่งรถ 10 รอบ ก็คือในรอบที่ 10 จะมีตู้เย็นให้ขนเพียงตู้เดียว

     ซึ่งก็หมายความว่าขน 9 เที่ยว เที่ยวละ 10 ตู้ แล้วขนเที่ยวที่ 10 เพียง 1 ตู้

     ดังนั้น จำนวนตู้เย็นจึงเท่ากับ 9x10+1 = 91 ตู้ ซึ่งอันนี้ ก็คือค่า B ที่โจทย์ถาม


     ดังนั้น A +B จึงเท่ากับ 100 + 91 = 191

     ก็ตอบคำตอบข้อ 2 นะคะ

A : เก่งมากครับ