.

.

ตะลุยโจทย์คณิตสอบเข้า ม.1 (ภาค 3) : ข้อที่ 62


ข้อที่ 62.


พิซซ่าถาดกลางใส่ทอปปิ้ง 3 ชนิด ราคาถาดละ 500 บาท พิซซ่าถาดใหญ่ใส่ทอปปิ้ง 4 ชนิดราคา 650 บาท หากราคาพิซซ่าไม่ใส่ทอปปิ้งถาดใหญ่ แพงกว่าพิซซ่าไม่ใส่ทอปปิ้งถาดกลาง 100 บาท และราคาทอปปิ้งของพิซซ่าทั้งสองขนาดมีราคาเท่ากันต่อชนิดแล้ว ราคาพิซซ่าไม่ใส่ทอปปิ้งถาดใหญ่รวมกับพิซซ่าไม่ใส่ทอปปิ้งถาดกลาง ตรงกับข้อใดต่อไปนี้ (Pre-test เข้า ม.1 , บดินทรเดชา , 14 มค. 2561)

1. 700 บาท

2. 750 บาท

3. 800 บาท

4. 850 บาท


Q : พิซซ่านี่ เป็นอะไรที่แพงจริงๆ คุณว่าไหม

A : ...


Q : ลองคิดดูซิ แค่แป้งแล้วก็มีหน้าอย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่ขายซะตั้งหลายร้อย

A : ผมว่า เรามาทำโจทย์ดีกว่าครับ


Q : แหม ม  ม   ม  บ่นนิด บ่นหน่อยก็ไม่ได้

     งั้นเริ่มเลยนะคะ

     แต่ก่อนอื่นเรามากำหนดชื่อย่อของสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะคะ...

          B = พิซซ่าถาดใหญ่

          M = พิซซ่าถาดกลาง

          T = ทอปปิ้ง

A : ดีครับ


Q : โจทย์บอกว่า..."พิซซ่าถาดกลางใส่ทอปปิ้ง 3 ชนิด ราคาถาดละ 500 บาท"

          ก็เขียนสมการได้ว่า...      M + 3T = 500             ...(1)


     "พิซซ่าถาดใหญ่ใส่ทอปปิ้ง 4 ชนิดราคา 650 บาท"

          ก็คือ ...                      B + 4T = 650              ...(2)


     " พิซซ่าไม่ใส่ทอปปิ้งถาดใหญ่ แพงกว่าพิซซ่าไม่ใส่ทอปปิ้งถาดกลาง 100 บาท"

         เขียนได้เป็น....            B - M = 100                 ....(3)


     ทีนี้ เราก็มาแก้สมการกัน...

     จาก (3) เราจะได้ว่า...       B = 100 + M                                     ...(4)

     นำ (4) แทนใน (2)          (100 + M) + 4T = 650                        ...(5)

     เอา (1) ไปลบ (5)          {(100+M)+4T} - {M+3T} = 650-500

                                        100+M+4T-M-3T = 150

                                        100 + T = 150

                                                 T =   50                                  ...(6)

   นำ (6) ไปแทนใน (1)          M + 3x50 = 500

                                                  M   = 500-150

                                                  M = 350            ... **

   นำ (6) ไปแทนใน (2)          B +4x50 = 650 

                                                  B = 650-200

                                                  B = 450            ...**

   เพราะฉะนั้น ราคาพิซซ่าถาดกลางกับถาดใหญ่ รวมกันจะเท่ากับ 350 + 450 = 800 บาท ค่ะ


A : ดีครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำตอบข้อที่ 3 นะครับ

Q : ...(ยิ้ม)