.

.

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ประจำปี 2553