.

.

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ปี 2555

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 1 เขียนโดย SarnSeri 6542
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 2 เขียนโดย SarnSeri 1862
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 3 เขียนโดย SarnSeri 1624
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 4 เขียนโดย SarnSeri 1405
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 5 เขียนโดย SarnSeri 1747
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 6 เขียนโดย SarnSeri 2374
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 7 เขียนโดย SarnSeri 1381
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 8 เขียนโดย SarnSeri 1901
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 9 เขียนโดย SarnSeri 1466
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 10 เขียนโดย SarnSeri 1391