.

.

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.3 ปี 2555

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 1 เขียนโดย SarnSeri 8662
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 2 เขียนโดย SarnSeri 2282
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 3 เขียนโดย SarnSeri 2215
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 4 เขียนโดย SarnSeri 1888
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 5 เขียนโดย SarnSeri 2485
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 6 เขียนโดย SarnSeri 3105
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 7 เขียนโดย SarnSeri 1951
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 8 เขียนโดย SarnSeri 2540
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 9 เขียนโดย SarnSeri 1938
ข้อสอบ สสวท. ปี 2555 ข้อที่ 10 เขียนโดย SarnSeri 1727