.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. ปี 2558 ข้อที่ 2.


ข้อที่ 2.


เด็กชายนนท์วาดรูป พืช x ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวชนิดหนึ่ง ดังรูป แต่รูปที่วาดไม่ถูกต้อง

โจทย์ สสวท ปี 2558 ข้อที่ 2

จากรูปวาด ตำแหน่งใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

     1.  ตำแหน่ง A  B  และ C

     2.  ตำแหน่ง A  D  และ E

     3.  ตำแหน่ง B  C  และ D

     4.  ตำแหน่ง C  D  และ E


ข้อนี้ ผมว่าผมน่าจะทำได้เองโดยไม่ต้องไปรบกวนยัยป้าจุเลยครับพี่น้อง...
ความรู้ข้อที่หนึ่ง : ใช้ความรู้เท่าที่มี และสติที่ต้องมี


ในการสอบในแต่ละครั้งนั้น มีความเป็นไปได้ถึงร้อยละร้อยเลยครับที่เราจะจำเนื้อหาได้ไม่หมด ซึ่งก็ไม่ได้แปลกประหลาดหรือน่าตกอกตกใจอะไรเลย

การจำได้ไม่หมดมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว


แต่เราจะต้องมีสติอยู่เสมอในการทำข้อสอบ

ซึ่งผมน่าจะเคยเล่าให้ฟังมาไม่ต่ำกว่าสองหนแล้วมั้งครับว่า สติกับการทำข้อสอบนั้นสำคัญมากแค่ไหน


ความรู้ที่พอมีเกี่ยวกับเรื่องใบเลี้ยงคู่ กับใบเลี้ยงเดี่ยว ที่น้องๆหนูๆ น่าจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้ว น่าจะเป็นตามตารางนี้ครับ...

ใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงเดี่ยว
ความรู้ข้อที่สอง : ลองทำเท่าที่รู้

ใบเลี้ยงคู่ ใบเลี้ยงเดี่ยว

สมมติว่า เรามีความรู้แค่นี้

เราก็ใช้ความรู้เท่าที่มี บนความมีสติที่เกินร้อย

ซึ่งก็จะได้ตำแหน่งที่ผิดแน่ๆ คือ ตำแหน่ง A  D และ E


ทีนี้เราก็มาดูคำตอบของข้อสอบกัน...

โจทย์ถามว่า ตำแหน่งใดไม่ใช่ลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว

 

     1.  ตำแหน่ง A r    B s   และ   C a

 

     2.  ตำแหน่ง A r    D r  และ   E r

 

     3.  ตำแหน่ง B s    C a  และ   D r

 

     4.  ตำแหน่ง C a   D r  และ   E r


จากความรู้เท่าที่มีอยู่ ที่อาจรู้ไม่หมด

เราก็ตอบได้ว่า คำตอบที่ถูกต้องของโจทย์ข้อ 2 นี้ คือข้อ 2. นั่นเอง


ดังนั้น สิ่งที่เราต้องมีอยู่เสมอในการทำข้อสอบก็คือ จะต้องไม่สติแตกหากเจอคำถามที่อาจไม่รู้มาก่อน

เราต้องประมวลความรู้เท่าที่มี พยายามทำข้อสอบข้อนั้นๆ ให้ได้


ซึ่งก็คือการทำข้อสอบด้วยสตินั่นเอง . . .