.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. ปี 2558 ข้อที่ 4.


ข้อที่ 4.


พิจารณาลักษณะต่างๆ ของสัตว์ดังต่อไปนี้

     ก.  ออกลูกเป็นตัว

     ข. ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย

     ค.  อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงน้อย

     ง.  หายใจด้วยปอด

     จ.  มีเกล็ดปกคลุมร่างกาย

ข้อใดแสดงลักษณะของสัตว์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

     1.  คางคก - ข  ค และ ง

     2.  จิ้กจก - ค  ง และ จ

     3.  พะยูน - ก  ค และ ง

     4.  ปลาฉลาม - ก  ข และ จ


แหมอาจารย์ผู้ออกข้อสอบออกจะโหดร้ายพอสมควรเลยนะครับ สำหรับข้อนี้ ว่าไหมครับ...


ข้อสอบแบบนี้ เราก็ต้องมาดูคำตอบในแต่ละตัวเลือกนะครับ ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดตัวเลือกข้อที่ 1. คางคก - ข  ค และ ง


คางคกเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก ซึ่งถือเป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจด้วยปอดและผิวหนัง ออกลูกเป็นไข่ และปฏิสนธิภายนอกร่างกาย

ดังนั้น ที่บอกว่า

ข. ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย เป็นคำพูดที่ถูกต้อง

ค. อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงน้อย  เป็นคำพูดที่ผิด เพราะถ้าอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงน้อยจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นไม่ใช่สัตว์เลือดเย็น

ง. หายใจด้วยปอด เป็นคำพูดที่ถูกต้อง


ตัวเลือกข้อนี้ จึงผิดนะครับตัวเลือกข้อที่ 2. จิ้กจก - ค  ง และ จ


จิ้กจก เป็นสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งถือเป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจด้วยปอด ปฏิสนธิภายในร่างกาย และออกลูกเป็นไข่

ดังนั้น ที่บอกว่า

ค.  อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงน้อย เป็นคำพูดที่ผิด เพราะถ้าอุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงน้อยจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นไม่ใช่สัตว์เลือดเย็น

ง.  หายใจด้วยปอด เป็นคำพูดที่ถูกต้อง

จ.  มีเกล็ดปกคลุมร่างกาย เป็นคำพูดที่ถูกต้อง


ตัวเลือกข้อนี้ จึงผิดเช่นเดียวกันตัวเลือกข้อที่ 3. พะยูน - ก  ค และ ง


แม้พะยูนจะเป็นสัตว์น้ำ แต่ก็ไม่ใช่ปลานะครับ แต่เป็นสัตว์เลือกอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนม หายใจด้วยปอด ปฏิสนธิภายในร่างกาย และออกลูกเป็นตัว

ดังนั้น ที่บอกว่า

ก.  ออกลูกเป็นตัว เป็นคำพูดที่ถูกต้อง

ค.  อุณหภูมิร่างกายเปลี่ยนแปลงน้อย เป็นคำพูดที่ถูกต้อง

ง.  หายใจด้วยปอด เป็นคำพูดที่ถูกต้อง


ตัวเลือกข้อนี้ จึงน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกข้อที่ 4. ปลาฉลาม - ก  ข และ จ


สำหรับปลาฉลามนี่ จะมีประเด็นนิดหน่อยที่ต้องถกเถียงกันนะครับ...

ก็เรื่องการออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่นั่นแหละครับ

 

เพราะการแบ่งกลุ่มการออกลูก นักชีววิทยาเค้าจะแบ่งเป็น 3 พวกดังนี้นะครับ


1. กลุ่ม โอวิพารัส (Oviparous) หมายถึงการออกลูกเป็นไข่ อาหารเลี้ยงตัวอ่อนอยู่ในไข่แดง ฉลามจะไข่ออกมาแล้วติดอยู่ตามสาหร่าย เช่น ฉลามหัวค้อน ฉลามหิน ฉลามกบ

2. กลุ่ม โอโววิวิพารัส (Ovoviviparous) หมายถึงการออกลูกเป็นไข่แต่ฟักในตัวของแม่ โดยไม่มีสายรกคอยส่งอาหารจากแม่ไปสู่ลูกแต่ได้รับจากไข่ เมื่อครบกำหนดก็ออกจากแม่มาเป็นตัว เช่น ฉลามขาว 

3. กลุ่ม วิวิพารัส (Viviparous) หมายถึงการออกลูกเป็นตัว อาหารเลี้ยงตัวอ่อนจะส่งจากแม่ผ่านสายรกไปยังลูก เช่น โลมา วาฬ พยูน คน เป็นต้น


เป็นไงครับ ถ้าอ่านคำจำกัดความของการออกลูกแล้ว ปลาฉลามควรจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มออกลูกเป็นตัว หรือออกลูกเป็นไข่ดีครับ


ทีนี้ มาดูข้อความตามตัวเลือกคำตอบข้อนี้กันนะครับ

ก.  ออกลูกเป็นตัว สมมติว่าไม่แน่ใจว่าควรเป็นไข่ หรือเป็นตัว เราก็ข้ามข้อนี้ไปก่อนนะครับ

ข. ปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ข้อนี้เป็นคำพูดที่ผิดครับ เพราะปลาฉลามจะปฏิสนธิภายในร่างกายครับ

จ.  มีเกล็ดปกคลุมร่างกาย ข้อนี้เป็นคำพูดที่ถูกต้องครับ


ตัวเลือกข้อนี้ จึงเป็นคำตอบที่ผิด ถึงแม้เราจะไม่แน่ใจว่าปลาฉลามจะให้คำจำกัดความว่าออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ก็ตามดังนั้น เมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้ว

เราก็เลือกตอบคำตอบข้อ 3. เป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ