.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. ปี 2558 ข้อที่ 7.


ข้อที่ 7.


ข้อใดเป็นวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


  1. ผู้นำชุมชนจัดตั้งถังขยะในที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะ
  2. ห้างสรรพสินค้ามีคูปองส่วนลดให้ลูกค้าที่นำถุงผ้าจากบ้านมาใส่สินค้าที่ซื้อ
  3. ร้านกาแฟลดราคากาแฟ หากลูกค้านำแก้วจากที่บ้านมาใส่กาแฟเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก
  4. ครูพานักเรียนสำรวจพื้นที่เสื่อมโทรมจากขยะในชุมชน เพื่อให้นักเรียนร่วมมือทำโครงการทิ้งขยะให้เป็นที่

เป็นไงครับ สำหรับโจทย์ข้อนี้

ลองทำดูแล้วจดใส่กระดาษไว้ก่อนนะครับ ว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุด

และอย่าลืมบอกเหตุผลด้วยนะครับว่าทำไมจึงเลือกข้อนั้น


แล้วเดี๋ยวไปฟังคำตอบจากผู้(ที่คิดว่า)รู้ด้วยกัน..."การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ต้องเกิดจากความมีส่วนร่วมของคนในชุมชนครับ"

ลุงสงค์ หัวเรือใหญ่ของชมรมรักษ์บ้าน ยกหัวข้อขึ้นมาถกกันในวงกาแฟยามเช้า


"การที่เราพยายามหาถังขยะมาวาง ผู้คนก็อาจทิ้งขยะลงถังนั้น แต่วันใดที่ถังหายไป เขาก็ทิ้งลงพื้นอีก"

สมาชิกอีกท่านกล่าว


"เผลอๆ ไม่ว่าจะมีถังหรือไม่มีถัง เขาก็ทิ้งลงพื้นอยู่ดี เพราะเขาไม่มีสำนึกถึงส่วนรวม"

สมาชิกสภากาแฟกล่าวเสริม


"ช่าย ย ย . . . การอนุรักษ์จะยั่งยืน จะต้องเกิดจากสำนึกถึงส่วนรวม ไม่ใช่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตน"

ลุงสงค์ สรุปประเด็นอย่างเห็นด้วย


"ถ้างั้น การแจกคูปองสำหรับลูกค้าที่เอาถุงผ้ามาใส่ของที่ซื้อเอง หรือการลดราคากาแฟให้ถ้าเอาแก้วมาใส่กาแฟเอง ก็เป็นแต่เพียงการเห็นประโยชน์ส่วนตนน่ะซิ ลุง"

ผมถามบ้างแบบข้องใจ


"ก็แน่อยู่แล้วซิ ถ้าเลิกแจกคูปอง หรือเลิกลดราคาเมื่อไหร่ ผมก็จะกลับไปทำแบบเดิม"

สมาชิกท่านหนึ่งตอบแบบตรงไปตรงมา


"ช่าย ย ย . . . อย่างนี้แหละคือการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเอาความเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนมาล่อ ซึ่งมันก็ทำได้ แต่มันไม่ยั่งยืน"

ลุงสงค์ สรุปอีกครั้ง


"แล้วทำไงดีล่ะลุง"

ผมซึ่งอาวุโสน้อยที่สุดถามอย่างใคร่รู้


"เราต้องให้คนในชุมชนเข้าใจและสำนึกถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าจะกระทบกับตัวเขาอย่างไร กระทบกับชุมชนอย่างไร กระทบกับประเทศชาติอย่างไร และให้เขาช่วยกันคิดช่วยกันเสนอว่าจะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหานั้นๆได้ ซึ่งอะไรที่เกิดจากความคิดของคนที่มีส่วนได้เสียในชุมชนนั้น ก็จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน"

ลุงสงค์พูดซะจนน่าจะเลือกให้ไปเป็นรัฐมนตรีอะไรซักอย่างที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


แต่ก่อนที่ลุงสงค์จะพาไปเรื่องอื่นๆ เรามาเฉลยข้อสอบข้อนี้กันดีกว่านะครับ ว่า...


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 1. ผู้นำชุมชนจัดตั้งถังขยะในที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะ

     คำตอบข้อนี้ผิดเพราะ เป็นการทำโดยสมาชิกในชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการคิด จึงไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 2. ห้างสรรพสินค้ามีคูปองส่วนลดให้ลูกค้าที่นำถุงผ้าจากบ้านมาใส่สินค้าที่ซื้อ

     คำตอบข้อนี้ผิดเพราะ สมาชิกในชุมชนอาจเข้าร่วมโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีมีสำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 3. ร้านกาแฟลดราคากาแฟ หากลูกค้านำแก้วจากที่บ้านมาใส่กาแฟเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติก

 

      คำตอบข้อนี้ผิดด้วยเหตุผลเดียวกับคำตอบข้อ 2. เพราะสมาชิกในชุมชนอาจเข้าร่วมโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่มีมีสำนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม จึงไม่ใช่วิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 4. ครูพานักเรียนสำรวจพื้นที่เสื่อมโทรมจากขยะในชุมชน เพื่อให้นักเรียนร่วมมือทำโครงการทิ้งขยะให้เป็นที่

     คำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ เพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนสมาชิกจะต้องเห็นและตระหนักถึงปัญหาที่เป็นจริง แล้วร่วมมือร่วมใจกันคิดหาทางแก้ไขดังนั้น โจทย์ข้อนี้จึงต้องเลือกตอบข้อ 4. ด้วยประการฉะนี้...  

ทีนี้ ก็รีบไปทำโจทย์ข้อต่อไปกันดีกว่านะครับ...