.

.

เฉลยข้อสอบ สสวท. ปี 2558 ข้อที่ 9.


ข้อที่ 9.


ในการสำรวจป่าชายเลนแห่งหนึ่ง พบโกงกางซึ่งมีรากค้ำจุน ลำพูมีรากหายใจ มีปลาตีนเกาะอยู่บริเวณโคนต้นไม้ ส่วนในร่องน้ำและพื้นดินโคลน มีลูกปลา หอย ปูก้ามดาบ กระจายอยู่ทั่วไป หอยกินใบไม้ที่ร่วงเป็นอาหาร ส่วนปูก้ามดาบกินหอย และลูกปลา


จากข้อมูลดังกล่าวเป็นการศึกษาที่ครอบคลุมเรื่องใดมากที่สุด


     1. ประชากร

     2. กลุ่มสิ่งมีชีวิต

     3. การหมุนเวียนสาร

     4. ระบบนิเวศ


อืม ม ม ม ... ข้อนี้คงต้องไปให้ยัยป้าจุ ผู้รู้มากช่วยเฉลยดีกว่านะครับ...


"อ้อ ข้อนี้เป็นการถามเพื่อให้ทราบว่าเด็กๆ รู้จักคำนิยามของคำศัพท์ทางชีววิทยาหรือไม่ เช่น..."

ยัยป้าจุบอก


"- ประชากร หมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัยอยู่ในที่แห่งเดียวกันในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง

 - กลุ่มสิ่งมีชีวิต หมายถึงสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

 - การหมุนเวียนสาร หมายถึงการแปรเปลี่ยนเป็นวัฏจักรของสารและแร่ธาตุต่างๆ

 - ระบบนิเวศ หมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง"

ยัยป้าจุ พูดถึงคำนิยามแบบสบายๆ เหมือนไม่ต้องพยายามขุดอะไรออกมาจากลิ้นชักที่เก็บไว้ส่วนในสุดของสมอง


"พอรู้จักคำนิยามแล้ว ก็ลองทำโจทย์ข้อนี้ให้ดูหน่อยซิจ๊ะ"

ยัยป้าจุสวมวิญญาณครู ตั้งท่านั่งเฝ้าให้นักเรียนตัวน้อยทำโจทย์ให้ดู


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 1. ประชากร

ข้อนี้ผิด เพราะประชากรหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน แต่โจทย์พูดถึงสิ่งมีชีวิตหลายชนิด


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 2. กลุ่มสิ่งมีชีวิต

ข้อนี้ก็ผิด เพราะถึงแม้กลุ่มสิ่งมีชีวิตจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง แต่ก็ไม่ครอบคลุมตามที่โจทย์พูด


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 3. การหมุนเวียนของสาร

ข้อนี้ผิด เพราะไม่ได้มีการพูดถึงการหมุนเวียนที่เป็นวัฐจักรของสารเลย


ตัวเลือกคำตอบข้อที่ 4. ระบบนิเวศ

ข้อนี้ น่าจะถูกต้องที่สุด เพราะระบบนิเวศหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งครอบคลุมข้อความที่โจทย์พูดถึงไว้ทั้งหมด


ผมพยายามเลือกคำตอบอย่างระมัดระวัง

และก็รู้สึกโล่งอกเมื่อยัยป้าจุพยักหน้า

เป็นเครื่องหมายแสดงว่า "ถูกต้องแล้ว".


ทีนี้ รีบไปทำข้อ 10. กันดีกว่านะครับ...