.

.

ข้อสอบวิทย์ สสวท. ปี 2559 ข้อที่ 8.


ข้อที่ 8.


นักเรียนนำแผ่นเหล็กชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากันแต่มีสีต่างกันจำนวน 4 แผ่น ไปวางให้ห่างจากหลอดไฟเป็นระยะเท่ากัน แล้วเก็บข้อมูลอุณหภูมิของแผ่นเหล็กทั้ง 4 แผ่น ก่อนและหลังเปิดไฟ เป็นเวลา 10 นาที ได้ผลดังตาราง


จากการทดลอง ตัวแปรตามและสรุปผลการทดลองในข้อใดถูกต้อง

 

   ตัวเลือก     ตัวแปรตาม ผลสรุป
1 สีของแผ่นเหล็ก สีมีผลต่ออุุณหภูมิของแผ่นเหล็ก
2 สีของแผ่นเหล็ก ระยะห่างของแผ่นเหล็กจากหลอดไฟ
3 อุณหภูมิของแผ่นเหล็ก

สีมีผลต่ออุณภูมิของแผ่นเหล็ก

4      อุณหภูมิของแผ่นเหล็ก     

     ระยะห่างของแผ่นเหล็กจากหลอดไฟ    

 


สาระสำคัญของข้อสอบข้อนี้นั้น เป็นเรื่องภาคบังคับที่ต้องออกข้อสอบทุกปี

ดังนั้น น้องๆหนุๆ ต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีนะครับ เพราะนี่คือพื้นฐานสำคัญของการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เลยครับพี่น้องงงงง


และเพื่อให้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการทดลองได้อย่างชัดเจน

ใคร่เชิญชวนให้ลองแวะไปอ่านเฉลยที่ผู้น้อยเคยเขียนเล่าสู่กันฟังในข้อสอบข้อที่ 7. ฉบับปี 2554 นะครับ

.

.

.

.

.

.

.


เอาล่ะครับ

ผมทึกทักเอาเองว่าพ่อแม่พี่น้องได้แวะไปทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ


ดังนั้น ผมขอสรุปแบบสั้นๆ เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับว่า...

ในการทดลองหนึ่งๆ นั้น มักจะเกิดจากข้อสงสัยที่ต้องการการพิสูจน์ครับ เช่นสงสัยว่า...

     - น้ำส้มขวดที่ขายอยู่ในตลาดนัด มีการเติมน้ำตาลลงไปด้วยจริงหรือไม่

     - เมื่อใส่เสื้อสีเข้มไปตากแดด มักจะร้อนกว่าการใส่เสื้อสีอ่อน

     - น้ำที่ใส่ไว้ในจาน จะระเหยเร็วว่าน้ำที่ใส่ไว้ในถ้วย

ข้อสงสัยทำนองอย่างนี้แหละครับ ที่เรียกกันให้ดูเท่ๆว่า "การตั้งข้อสมมติฐาน" ครับ 

เพื่อยึนยันข้อสมมติฐาน เราก็ต้องทำการทดลองครับ


ซึ่งก่อนที่จะทำการทดลอง เราจะต้องรู้จักคำสามคำก็คือ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมก่อนนะครับ...

เช่น ถ้าเราสงสัยว่า "เมื่อใส่เสื้อสีเข้มไปตากแดด มักจะร้อนกว่าการใส่เสื้อสีอ่อน"

เราก็ต้องทำการทดลองโดยเลือกเสื้อที่มีสีเข้มอ่อนต่างๆกัน มาลองตากแดดดู แล้วเอาเทอร์โมมิเตอร์มาเสียบไว้ใต้เสื้อพวกนั้น แล้วก็วัดว่าเสื้อตัวไหนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเท่าไร

 

เมื่อเป็นอย่างนี้ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม สำหรับการทดลองนี้ก็คือ...

ตัวแปรต้น : เสื้อสีต่างๆ

ตัวแปรตาม : อุณหภูมิที่วัดได้

ตัวแปรควบคุม : ชนิดของผ้าต้องเหมือนกัน ต้องตากแดดไว้ในบริเวณเดียวกัน ต้องตากในระยะเวลาเท่ากัน อย่างนี้เป็นต้นครับ

 

เมื่อพอจะเข้าใจกันแล้ว เราก็มาทำโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับ...

 

โจทย์บอกว่า นักเรียนนำแผ่นเหล็กชนิดเดียวกัน ขนาดเท่ากันแต่มีสีต่างกันจำนวน 4 แผ่น ไปวางให้ห่างจากหลอดไฟเป็นระยะเท่ากัน แล้วเก็บข้อมูลอุณหภูมิของแผ่นเหล็กทั้ง 4 แผ่น ก่อนและหลังเปิดไฟ เป็นเวลา 10 นาที 

 

เราลองมาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกนะครับ

     - นักเรียนนำแผ่นเหล็กชนิดเดียวกัน -----> ตัวแปรควบคุม

     - ขนาดเท่ากัน -----> ตัวแปรควบคุม

     - แต่มีสีต่างกัน -----> ตัวแปรต้น

     -  ไปวางให้ห่างจากหลอดไฟเป็นระยะะเท่ากัน -----> ตัวแปรควบคุม

     - แล้วเก็บข้อมูลอุณหภูมิของแผ่นเหล็กก่อนและหลังเปิดไฟ -----> ตัวแปรตาม

     - เป็นเวลา 10 นาที -----> ตัวแปรควบคุม

 

แล้วพอเรามาดูตารางบันทึกผลการทดลอง เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า มีการบันทึกผลว่าถ้าเปลี่ยนสีของเหล็กแล้ว อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร แสดงว่า สีคือตัวแปรต้น ส่วนอุณหภูมิคือตัวแปรตาม

นั่นคือการต้องการทดสอบว่าเมื่อเปลี่ยนสีของเหล็กแล้ว อุณหภูมิจะเปลี่ยนไปอย่างไร ใช่ไหมครับ

 

ทีนี้ก็มาวิเคราะห์คำตอบในแต่ละตัวเลือกกันนะครับ 

   ตัวเลือก     ตัวแปรตาม ผลสรุป
1 สีของแผ่นเหล็ก --->เป็นตัวแปรต้น สีมีผลต่ออุุณหภูมิของแผ่นเหล็ก
2 สีของแผ่นเหล็ก --->เป็นตัวแปรต้น ระยะห่างของแผ่นเหล็กจากหลอดไฟ ---> เป็นตัวแปรควบคุม
3 อุณหภูมิของแผ่นเหล็ก

สีมีผลต่ออุณภูมิของแผ่นเหล็ก

4      อุณหภูมิของแผ่นเหล็ก     

     ระยะห่างของแผ่นเหล็กจากหลอดไฟ ---> เป็นตัวแปรควบคุม 

 

ดังนั้น เราก็เลือกตอบคำตอบข้อ 3. เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ...

 

 

 

 

ก่อนจากกันในข้อนี้ มีขำขันจะเล่าให้ฟังแก้เบื่อกันซักนิดนะครับ


ชายคนที่หนึ่ง : นี่แก ข้ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องนึง

ชายคนที่สอง : หือ อ อ


ชายคนที่หนึ่ง : เรื่องนี้ ข้าได้ทดลองมาด้วยตัวเองเลยนะแก

ชายคนที่สอง : ไหนเล่าให้ฟังซิ เรื่องไร?


ชายคนที่หนึ่ง : ก็แปะก้วยนะซิ เค้าว่ากินแล้วจะทำให้ความจำดีนะแก

ชายคนที่สอง : น่าสนใจดี แล้วร้านไหนล่ะ ที่แกไปซื้อมากินน่ะ


ชายคนที่หนึ่ง : เออ อ อ  ร้านไหนน้า า า ข้าลืมไปแล้วล่ะแก

ชายคนที่สอง : ...อ้าว... ไม่ขำกันเหรอครับ


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช